Kauden viimeisessä valtuuston kokouksessa pidin tilinpäätöspuheen Vihreän valtuustoryhmän puolesta. 😊

Tilinpäätöspuhe 15.6.2021

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat sekä muut kuuntelijat,

Vuoden 2020 tarkastuskertomus sekä tilinpäätös ovat poikkeuksellisen vuoden jälkeen osittain huolestuttavaa luettavaa. Alkuvuoden jälkeen nopeasti edennyt korona-epidemia koetteli ihmisten jokapäiväistä arkea sekä Keravalla että maailmanlaajuisesti.

Keravalla koronaepidemiaan reagoitiin nopeasti ja tehokkaasti. Varsinkin Sote-puolella sekä kasvatuksen ja opetuksen toimialalla oltiin uuden edessä. Oli löydettävä pikaisesti toimivat käytänteet koronan taltuttamiseksi.

Poikkeustila vaati myös kaupungin henkilökunnalta poikkeuksellista joustoa. Esimerkiksi varhaiskasvatuksesta noin 100 henkilöä työskenteli oman työn ohella erilaisissa sosiaalista tukea antavissa tehtävissä: lasten ulkoilutuspalvelussa, iäkkäille soittamisessa sekä ruokajakelussa. Osa henkilöstöstä siirtyi työskentelemään soteen avustaviin tehtäviin mm. vanhushuoltoon. Suuri kiitos kaikille, jotka osallistuivat keravalaisten arjen tukemiseen tänä vaikeana aikana.

Koronavuosi on tuonut monen arkeen turvattomuutta ja huolta. Monet vanhukset ovat jääneet yksin ja huoli perheiden jaksamisesta sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnista on lisääntynyt koronaepidemian pitkittyessä.

Lastensuojeluilmoitusten määrä vuonna 2020 oli 44 kpl, eli kasvua oli 42 % edelliseen vuoteen. Lasten huostaanottojen määrä taas oli 22 lasta, eli määrä on kasvanut edelliseen vuoteen 80 %. Huolestuttavia lukuja. On siis todella tärkeää panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin tulevalla kaudella entistä enemmän.

Vuosi 2020 onnistui koronaepidemiasta huolimatta talouden näkökulmasta ennakoitua paremmin. Vuoden 2020 tilikauden tulos on kaikkien koronan aiheuttamien vaikeuksien jälkeenkin noin 3,19 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Kaupunki sai kertaluontoisilla tuloilla paikattua talouttaan. Saimme yli 10 milj. euroa koronatukia, jotka käänsivät tuloksen ylijäämäiseksi. Vuoden 2020 tulosta paransi myös Kiinteistö Oy Hekan osakkeiden myyntitulot, jotka olivat noin 3 miljoonaa. Ilman myyntiä tulos olisi ollut ylijäämäinen vain noin 458 000 euroa. Jos Kerava ei olisi saanut valtion koronatukia eikä ylimääräisiä myyntituloja olisi talous ollut alijäämäinen. Tulevaan valtuustokauteen lähdetään siis taloudellisesti haastavista lähtökohdista.

Vaikka koronavuosi oli kaikin puolin haastava, on meillä ollut paljon hyvääkin. Koronaepidemia sai ihmiset ja yhteisöt puhaltamaan yhteen hiileen tukien toisiaan läpi harmaan ajan. Vapaaehtoistyön tärkeys korostui, ja ihmiset halusivat auttaa toisiaan enemmän kuin koskaan ennen.

Yksi viime vuoden kohokohtia Keravalla oli myös Taiteen kotitalo, joka nosti Keravan kaikkien lehtien otsikoihin. Koronarajoitteista huolimatta Taiteen kotitalossa kävi kesän aikana yli 30.000 taiteen ystävää. Keravasta tuli hetkessä Suomen Berliini. Kiitos kaupungin, Keravan Taiteen kotitalosta tullee tänäkin kesänä Suomen kiinnostavin taidekohde. Ja ennen kaikkea iso kiitos kaikille upeille taiteilijoille, jotka ovat jälleen innokkaina rakentamassa tätä tulevan kesän spektaakkelia.

Tämä valtuustokausi on nyt loppusuoralla, maali häämöttää. Vihreän valtuustoryhmän puolesta haluan kiittää Keravan kaupunginjohtajaa, nykyistä valtuustoa ja kaikkia lautakuntien jäseniä sekä virkamiehiä tästä kuluneesta kaudesta. Asioista on sovittu hyvässä hengessä, yhteistyö yli puoluerajojen on ollut kaiken tekemisen ytimessä.

Kuten kaupunginjohtaja tilinpäätöskertomuksessa tiivistää: Kerava on jo hyvän elämän kaupunki, mutta tehdään siitä yhdessä vielä parempi! 💚

Vihreä valtuustoryhmä on valmis hyväksymään vuoden 2020 tilinpäätöksen. Oikein hyvää kesää kaikille! ☀️

 

Aila Lind-Mäki