Valtuustoaloite koulusosionomeista / opiskeluvalmentajista

Aloitteen ovat laatineet Aila Lind-Mäki ja Säde Evilä. Kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.12.17 aloitteen allekirjoitti 40 kaupunginvaltuutettua ja se etenee jatkoselvitykseen.
* * * * * *

”Nuoren syrjäytyminen maksaa yhteiskunnalle Valtion tarkastusviraston laskelmien mukaan noin 1.000.000 €. Tämä luku koskee siis yhtä nuorta, eikä kata kustannuksia, joita kertyy ylisukupolvien syrjäytymisestä.

Koulussa menestyminen/selviäminen ehkäisee syrjäytymisen reunalle joutumista. Kerava on ottanut monia menetelmiä käyttöönsä ja näin moni nuori on saanut uskoa tulevaisuuteen. Liian moni jää kuitenkin ilman apua.

Koulu kohtaa aina kulloisenkin ikäluokan kokonaisuudessaan ja on siis parhaita paikkoja tarttua paitsi koulumenestyksen niin muihinkin nuorten pulmiin. Tärkeää on ongelmiin tarttuminen ja ennen kaikkea toimivien menetelmien löytyminen silloin, kun ollaan ajautumassa vaikeuksiin.

Koulussa oppilaiden tukipalveluista vastaa ensisijaisesti terveydenhoitaja, oppilaanohjaaja ja kuraattori. Ei kuitenkaan riitä, että tukea saa harvoin tai ajanvarauksella, vaan kouluihin tarvitaan ”matalan kynnyksen” ihminen, joka on helposti tavoitettavissa ja läsnä.

Joissakin kunnissa on otettu hyvin tuloksin käyttöön koulusosionomit tai opiskeluvalmentajat. Palvelu on matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää palvelua.

Koulusosionomi/opiskeluvalmentaja on läsnä päivittäin. Hän keskustelee, ohjaa ja antaa tukea muun muassa koulunkäyntiin ja poissaoloihin liittyvissä asioissa, kaveri- ja ihmissuhdeongelmissa, päihteisiin liittyvissä kysymyksissä sekä kotihuolissa ja perheiden kriisitilanteissa. Koulusosionomi/opiskeluvalmentaja on läsnä myös somessa.

Me allekirjoittaneet toivomme, että Kerava kartoittaa nykyiset tukitoimet ja niiden vaikuttavuuden sekä selvittää koulusosionomien/opiskeluvalmentajien sopivuuden yhtenäiskouluihin nuorten kasvun tueksi.”

Säde Evilä

Aila Lind-Mäki