Budjettineuvotteluista kertoo valtuustoryhmämme puheenjohtaja Sari Pesu:

Budjettineuvotteluissa on hyvä muistaa, että siellä kaikkien poliittisten ryhmien neuvottelijat keskustelevat ja sopivat asioista, jotka eivät ”mahtuneet” talousarvion raamiin, mutta jotka ovat tärkeitä kaupunkilaisten kannalta. Olen oman valtuustoryhmäni puheenjohtaja ja ryhmäni neuvottelija.

Talousluvut muuttuivat lautakuntien esitysten jälkeen eli tällä kertaa oli paljon pohdittavaa myös tulopuolella. Ryhmät antoivat viranhaltijoille useita selvitettäviä asioita, joita sitten käsiteltiin. Meille vihreille merkityksellistä oli mm. Voimaperheet menetelmän käyttöönotto, olemme pitäneet menetelmää esillä jo ainakin kolmena edellisenä vuotena ja nyt se saatiin uutena toimintana mahtumaan mukaan.  Vahvan tutkimusnäytön omaava Voimaperheet menetelmän ottaminen osaksi palveluita oli meille todella tärkeää, koska se vähentää pahoinvointia, sillä on perheissä kerrannaisvaikutuksia ja se maksaa itsensä takaisin vuosien kuluessa. On hienoa, että saimme kaikki muut poliittiset ryhmät kantamme taakse.

Ehkä eniten käytiin keskustelua tk maksuista, joiden nostoa me emme kannattaneet. Tk maksujen nostaminen on yksi merkittävimmistä eriarvoistamista lisäävistä toimenpiteistä ja maksujen suunnan tulisi olla alaspäin, ei ylöspäin. Tästä on viime aikoina puolueessa käyty myös keskustelua ja tutkimusnäyttö tukee tätä. Emme halunneet nostaa kiinteistöveroa muiden kuin rakentamattomien tonttien osalta, tämä vaikuttaa Keravan veto-ja pitovoimaan. Toki monet palvelut vaikuttavat siihen myös. Vaikea sanoa mikä varsinaisesti huononee, koska leikkauksia emme tehneet. Tietenkin palvelutarpeen kasvu vaikuttaa tähän, jos palveluntarpeen kasvu on ennakoitua suurempaa.

Haasteellista on erikoissairaanhoito, koska pienensimme Keravan maksuosuutta alle HUS:n arvion. Riski on myös työllisyyden hoito ja miten verotulot kasvavat. Vanhuspalvelut ovat aina haasteellisia, ja miten saadaan rekrytoitua riittävästi henkilökuntaa. Lautakunnan talousarvioesitykseen sisältyy 13 lähihoitajaa ja 3 sairaanhoitajaa, joiden palkkakustannukset otetaan sijaisrahoista. Tämä on erittäin viisasta ja vähentää määrääaikaisten työntekijöiden määrää, kun vakituinen henkilökunta sijaistaa esim. vuosilomien aikana. Tämä näkynee myös palvelun laadussa, ettei ikäihmisen hoitaja vaihdu toistuvasti.

Neuvotteluissa pohditaan ja tehdään aina kompromissejä, kynnyskysymys meille oli tk maksujen korotuksesta luopuminen. Neuvottelut sujuivat mielestäni hyvin ja toisia kunnioittaen, kiitos kuuluu myös meidän viranhaltijoille: kaupunginjohtaja Kirsille ja kamreeri Tepolle ja muille asioiden selvittämisestä ja uusien asioiden esiin nostamisesta.