Kuulumisia kaupunginvaltuustosta 11.11.2019

Raportin on kirjoittanut kaupungivaltuutettumme Säde Evilä.

AJANKOHTAISKATSAUS

Kaupunginjohtaja Kirsi Rontu on ottanut tavaksi pitää ajankohtaiskatsauksen ennen valtuuston kokousta. 

  • Ensimmäisenä asiana kaupunginjohtaja esitteli Kanniston uuden kaupan paikkaa. Kaavamuutos on lähtenyt liikkeelle. Kauppaa suunnitellaan huoltoasema TB: tä vastapäätä.
  • Keskuskoulun historiallinen selvitys on tehty. Koululle on laadittu myös rakennustekninen kuntotutkimus ja elinkaarilaskelma. Arkkitehti Kimmo Lintula tekee alueesta yleissuunnitelman. Hollantilaiselta arkkitehtitoimistolta on tilattu luonnossuunnitelma tilanteesta missä koulun yhteyteen tehtäisiin lisärakentamista. Rakentaminen on tehtävä perinteitä kunnioittaen. Lopullisen suunnitelman tekee suomalainen arkkitehtitoimisto.
  • Sote: Kari Nenonen vetämä työryhmä työstää Uudellemaalle mahdollista erillisratkaisuselvitystä. Tällä hetkellä myötätuulessa on Uudenmaan jako useampaan itsehallintoalueeseen (maakuntaan). Kerava ja Vantaa pyrkivät olemaan yksi alue. Helsingin sairaanhoitopiiriä ei saa kuntien näkemyksen mukaan pilkkoa. 
  • Kerava on päättynyt hakea työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä Vantaan kanssa. Yhteistyösopimus on neuvoteltu Vantaan ja Keravan välillä. 

 

VARSINAINEN KOKOUS

KERAVAN DIGITAALINEN VIESTINTÄ JA VALTUUSTON KOKOUSTEN VIDEOINTI
Kaupunginvaltuusto päätti ensitöikseen kokousten julkisen videoinnin kokeiluluonteisesti toukokuun 2020 loppuun asti. Sen jälkeen kerätään kokemukset ja sovitaan mahdollisesta jatkosta. Tallenteet säilytetään kahden viikon ajan.

KOIVUNOKSAN JATKE (2324) ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS
Valtuusto hyväksyi Koivunoksan asemakaavan muutoksen. Työpaikka-aluetta laajennetaan ja alueelle kaavoitetaan asuntoalue jolle on mahdollista rakentaa mm. rivitaloja. Kaavaa laadittaessa alueen suoalue sekä lähde otetaan huomioon. Alueelle rakennetaan kävelyreittejä. Luonnon monimuotoisuutta halutaan tukea, mm. suon ennaltamista suunnitellaan. 

LIIKENNEPOLIITTINEN OHJELMA
Keravan tehokas maankäyttö näkyy keravalaisten kävelyn ja pyöräilyn korkeana osuutena kulkutavoissa. Keravalla kävelyn kulkutapaosuus on 37 %, mikä on kahdeksan prosenttiyksikköä korkeampi kuin KUUMA-kunnissa keskimäärin.

  • Keravalla kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuus on 56 % eli 13 %- yksikköä KUUMA-kuntien keskiarvoa korkeampi.
  • Joukkoliikenteen kulkutapaosuus on korkea pääkaupunkiseudulle ja erityisesti Helsingin keskustaan suuntautuvilla matkoilla. ’
  • Pääkaupunkiseudulle suuntautuvista matkoista keravalaiset tekevät 50 % joukkoliikenteellä, kun keskimäärin KUUMA-kunnissa vastaava luku 18 %-yksikköä alhaisempi

VIERTOLAN TONTIN LUOVUTTAMINEN PALVELUASUMISEEN JA RYHMÄKOTIASUMISEEN
Esisopimus hyväksyttiin. Sopimus raukeaa mikäli hankkeen edellyttämää asemakaava ei ole hyväksyttty kaupungin toimivaltaisessa elimessä 31.12.2021 mennessä.

TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2020 JA KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2020
Valtuusto päätti pitää kunnallisveron entisen suuruisena  eli 19,25 samoin kuin kiinteistöverot muiden kuin rakentamattomien tonttien osalta. Näiden tonttien vero nousee 6%:iin kun se on aiemmin ollut 4,32%.

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET
Yhteenvetona voidaan todeta, että esitetyt muutokset heikentävätvuosikatetta 15,18 milj. eurosta 9,3 milj. euroon. Budjetoitu lainamäärän lisäys laskee 22,56 milj. eurosta 15,14 milj. euroon.

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN OY APOTTI AB:LLE
Taattavien lainojen uusi yhteismäärä on enintään 5 889 000 euroa. Takauksen voimassaoloaika on rajoitettu enintään 31.12.2028 saakka.

VASTAUKSIA VALTUSTOALOITTEISIIN

VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN: KONKREETTISIA ILMASTOTEKOJA KERAVALLE
Juhani Lohikosken tekemän aloitteen vastaus. Suunnitellut toimenpiteet tulevat kohdistumaan liikenteen ja energiankäytön aiheuttamiin päästöihin, jotka muodostavat merkittävän osa kunnan hiilidioksidipäästöistä. Muut toimialojen toimenpiteet, kuten kaupunkiorganisaation hiilijalanjäljen pienentäminen, koululaisten kannustaminen ilmastotekojen toteuttamiseen sekä ylijäämäruuan myynti kootaan erilliseksi suunnitelmaksi, jonka toteutumista seurataan yhdessä SECAP-suunnitelman kanssa.

KERAVAN LIITTYMINEN KAUPUNGINJOHTAJIEN ENERGIA- JA  ILMASTOSOPIMUKSEEN
Kaupunki käynnisti vuonna 2018 toimenpiteet liittyä eurooppalaiseenkaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen sekä Kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP) laadinnan ja seurannan Keravalle.

VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN: SELVITYS JÄTTEIDEN LAJITTELUSTA JA SEN KEHITTÄMISESTÄ KAUPUNGIN ERI TOIMIPISTEISSÄ
Esa Saveniuksen aloite jätteiden lajittelusta sekä lajittelun kehittämisestä eri kaupungin toimipisteissä. Jäteastioita on lisätty kiinteistöihin. Lisäksi kiinteistöhuolto varautuu  lajittelun parantamiseen aina kun kiinteistöissä tehdään rakennusteknisiä parannuksia.

VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN: MUOVINKERÄYSASTIA VÄHINTÄÄN 5 ASUNNON TALOYHTIÖIHIN
Aila Lind-Mäen (vihr.) aloite muovin keräyksestä sai seuraavan vastauksen. Valtuustoaloite on jaettu kaupunkia Kolmenkierrossa ja Kiertokapulassa edustaville päättäjille ja asia on em. tavoin vireillä. Vuokrataloyhtiö   Nikkarinkruunu on aloittanut muovinkeräyksen lähes kaikissa kiinteistöistään.

VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN: MUOVIJÄTTEEN TALTEENOTTO
Seuraavana Vaito Niinisalon valtuustoaloitteen vastaus. Kaupan ja teollisuuden toimijoiden kanssa yhteistyötä tekee mm. Rinki.Keravalla on tällä hetkellä yhdeksän Rinki pistettä, joista viidessä on muovinkeräys. Kaupunkitekniikka on ohjannut Rinkiä laajentamaan erityyppisten jakeiden keräystä. Kuluvan syksyn aikana Alepa kaupan lähellä osoitteessa Kerananpolku 1 laajenee paperinkeräys ja K-kaupan lähellä osoitteessa Ratatie 24 organisoidaan muovijätekeruu.

UUSIA VALTUUSTOALOITTEITA

  • Mari Kauhaniemi (vihr.) teki aloitteen EVA- menettelyn käyttöönotosta. EVA tarkoittaa päätösten vaikutusten ennakkoarviointia. 
  • Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki valtuustoaloitteen koulukiusaamisen vähentämiseksi.