Kaupunginvaltuuston kokouksesta 1.2.21 raportoi Liisa Hyttinen:

Vuoden ensimmäistä valtuuston kokousta edelsi iltakoulu, jossa esiteltiin muun muassa koronatilannetta ja Keravan keskustan alueen kehittämissuunnitelmia. Jälkimmäisestä aiheesta päällimmäiseksi nousi asemakaavoitusvaiheessa oleva asemakeskus. Suunnitelmat ovat herättäneet paljon kysymyksiä – itsekin olen useaan otteeseen vastaillut asukkaiden kysymyksiin kaavasta. Tällä kertaa oli kuitenkin meidän päättäjien vuoro kysyä aiheesta viranhaltijoilta.

Ryhmämme valtuutettu Säde Evilä nosti esiin aseman perinteikkään puiston. Arvokas historia ja luontoarvot puhuvat vahvasti puiston säilyttämisen puolesta. Kauniista miljööstä tulisi säilyttää niin paljon kuin mahdollista. Itse muistutin puiston puissa elävästä uhanalaisluokituksen omaavasta tuoksuvyökäävästä, jonka säilyttäminen olisi vastuullinen luonnonsuojeluteko. Ehdotin myös, että talojen ulkoasua mietittäisiin vielä siltä kannalta, että se sopisi kauniisti yhteen vanhan rakennuskannan kanssa. Näistä aiheista onkin jo tekeillä selvityksiä, joiden pohjalta asiat luvattiin huomioida kaavoitusta jatkettaessa.

Lisäksi kysyin, ollaanko pyöräpysäköinnin ratkaisulla parantamassa vai huonontamassa sujuvuutta, jolla pyörän selästä hypätään junan kyytiin. Nykyisin pyörällä pääsee aivan laiturin tuntumaan. Polkupyörille tarvitaan nykyistä turvallisempi pysäköintipaikka, mutta sen on oltava helppo ja nopea käyttää, jotta pyörällä asemalle saapuminen ei vähene muutoksen myötä. Valtuutettumme Eero Forstén puolestaan peräänkuulutti laajempaa liikennesuunnitelmaa liityntäpysäköinnin saavutettavuuden varmistamiseksi. Toivon, että myös liikenneasioita – niin pyörä-, kävely- kuin autoliikennettä tarkastellaan huolellisesti valmistelun jatkuessa.

Varsinaisen kokouksen tärkeimpiä pykäliä olivat kahden valtuustoaloitteen vastausten tiedoksianto. Vasemmistoliiton aloite älyroskisten käyttöönotosta sai vastauksen, josta selvisi, että niiden kokeilu Keravalla on alkanut. Roskien keruuta ja kaupungin siisteyttä kehitetään aktiivisesti.

Ryhmämme valtuutetun Mari Kauhaniemen aloite ennakkovaikutusten arvioinnin (evaus) aloittamisesta keskustelutti valtuutettuja. Toimintatavan pelätään kuormittavan liikaa, mutta toisaalta sen uskotaan tuovan systemaattista toimintatapaa jo nyt lakisääteisesti tehtäviin vaikutusten arviointeihin. Aloitevastauksessa evaukseen suhtauduttiin lähtökohtaisesti positiivisesti, mutta jätettiin kuitenkin hiukan avoimeksi, aiotaanko toiminta aloittaa. Evaus sisältää useita osa-alueita, kuten lapsi-, ympäristö- ja talousvaikutusten arvioinnin. Kaikkien päätöksien kohdalla ei ole tarpeen tehdä arviointeja kaikilla osa-alueilla, vaan pelkästään niillä, jotka kunkin päätöksen osalta ovat olennaisia. Osa-alueita voisi hyvin ottaa käyttöön myös vähitellen yksi kerrallaan, jolloin siirtymä ei kuormittaisi virkakoneistoa merkittävästi.

Kokouksen päätteeksi ryhmämme myös jätti uusia valtuustoaloitteita. Ryhmänä jätimme aloitteet soiden ennallistamisesta, alkaen Kytömaan suosta sekä Pihkaniityn asemakaava-alueen rajaamisesta siten, että metsä jätetään siitä pois. Jälkimmäiseen lähti mukaan myös Vasemmistoliiton valtuustoryhmä. Allekirjoitin myös valtuutettumme Aila Lind-Mäen aloitteen mielenterveyden ensiapukoulutuksesta kouluihin.