Keravalla on 19 elossa olevaa sotaveteraania ja kolme sotainvalidia, leskiä on 49. Pääsääntöisesti heidän ikänsä on runsaat 90 vuotta. Tutkimuksissa on osoitettu, että yli 90-vuotiaat tarvitsevat enenevässä määrin apua arkisiin toimintoihin. Liikkumiseen kodin ulkopuolella tarvitaan usein apuvälineitä ja joko omaisten tai palkatun avustajan apua.

Esitän, että jatkossa Keravan kaupunki tuottaa niin influenssa- kuin pandemiarokotteet sotaveteraaneille, invalideille ja leskille kotiin kunnioituksena heidän panoksestaan Suomen itsenäisyyden eteen.

Valtuustoaloitteen on laatinut Säde Evilä.
Aloite jätettiin valmisteltavaksi kaupunginvaltuustossa 15.3.2021.