Jaana Carlenius

Julkisten hankintojen tulisi olla kaupungin strateginen työkalu ja näkyä myös kaupunkistrategiassa. Hankinnoilla voidaan edistää elinkeino-, työllisyys- ja ympäristötavoitteita konkreettisesti, jos ne tehdään kestävästi.

Keravan kaupunkistrategiasta 2025 julkisten hankintojen merkitys talouden näkökulmasta puuttuu tällä hetkellä kokonaan. Valtuustolla on kuitenkin kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta, joten toivottavasti tuleva valtuusto ottaa tuohon puutteeseen kantaa. Kunnan tulee huolehtia, että julkiset hankinnat tehdään kestävästi huomioiden ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus.

Hankinnoissa tulee noudattaa lakia julkisista hankinnoista, jonka tarkoituksena on turvata mahdollisimman tehokas julkisten varojen käyttö kilpailuolosuhteita hyödyntämällä. Kuntien hankinnat tulisi toteuttaa niin, että myös pienillä ja paikallisilla yrityksillä olisi mahdollisuus päästä osallistumaan tarjouskilpailuun. Jaetaan hankinnat tarpeeksi pieniin osiin kuin se vain on mahdollista.

Jakamisella tarkoitetaan hankintakokonaisuuden jakamista osiin siten, että kokonaisuuden eri osista on mahdollista suorittaa erilliset kilpailutukset. Esimerkiksi laajan hankinnan jakaminen osiin saattaa olla hankinnasta aiheutuvan taloudellisen tai teknisen riskin huomioimisen kannalta perusteltua, jotta mm. tarjouskilpailuun osallistuisi riittävästi tarjoajia. Hankintoja ei saa kuitenkaan pilkkoa, jos sillä tähdätään kilpailutusvelvollisuuden välttämiseen ja vältettäisiin mm. kynnysarvon mukainen kisa.

Jaana Carlenius
kuntavaaliehdokas (vihr.), Kerava

Kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaan Vaalikynässä 2.6.2021