Tammikuussa 2023 sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kokonaisuudessaan kunnilta hyvinvointialueille. Samalla arviolta noin 216 000 kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevaa henkilöä siirtyy hyvinvointialueiden palvelukseen. Paitsi että hyvinvointialueet tuottavat meille kaikille välttämättömiä palveluita, ne ovat huomattavan suuria työnantajia.

Kuten saamme viikoittain tiedotusvälineistä kuulla, henkilöstön vaihtuvuus on sosiaali- ja terveysalalla kuitenkin suurta, eikä avoinna olevia tehtäviä saada läheskään aina täytettyä. Henkilöstövajetta joudutaan paikkaamaan vuokratyövoimalla, ja vakituinen henkilöstö joutuu venymään päivästä, viikosta ja vuodesta toiseen äärimmilleen, ja kärsii lisäksi siitä, ettei työtä ole vallitsevissa olosuhteissa mahdollista tehdä niin hyvin kuin se tulisi tehdä.

Parhaillaan muotoutuvilla hyvinvointialueilla resursseja on tuskin sen runsaammin jaettavaksi kuin kunnilla ja kuntayhtymillä tällä hetkellä. Hyvästä henkilöstöpolitiikasta ei silti ole yksinkertaisesti varaa tinkiä, sillä juuri se on avain sosiaali- ja terveysalan ongelmiin. Ruohonjuuritasolla työskentelevällä henkilöstöllä on usein paras käsitys siitä, mikä työnteossa kuormittaa ja mikä tukee työntekoa. Siksi asiakastyössä työskentelevän henkilöstön ääni on saatava kuuluviin sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämisessä. Eikä kyse saa olla pelkästään nollabudjetilla järjestetyistä korttipajoista, vaan henkilöstön näkemysten on saatava painoarvoa myös silloin, kun päätetään, miten käytettävissä olevia resursseja kohdennetaan.

Mielenterveyspalveluihin, hammashoitoon tai perhetyön piiriin ei pääse, ellei palvelulle ole tekijöitä. Pitkään saman työnantajan palveluksessa viihtyvä, motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on paras tae myös sille, että hyvinvointialueen asukkaat saavat laadukkaita terveyspalveluita riittävän nopeasti.

Olen ehdolla aluevaaleissa, koska uskon, että sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palveluiden saatavuuden ja laadun turvaaminen on mahdollista hyödyntämällä entistä paremmin palveluiden järjestämisessä ja suunnittelussa sekä palveluiden käyttäjien että asiakastyötä tekevien työntekijöiden asiantuntemusta.

Heidi Valo
opettaja, oikeustieteen opiskelija
aluevaaliehdokas (vihr.)
https://www.facebook.com/heidi.valo.kerava/