Ari Heikkinen ja Sirpa Andersson, Keravan vihreät:

Keski-Uusimaan 20.8.2008 artikkelin mukaan Keravan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Liimatainen ei lämpene pormestarimallille, vaikka toteaakin, että "ehkä seuraavaa kunnanjohtajaa valittaessa asia nousee esille". Mielestämme nyt kunnallisvaalien alla on oikea aika käydä keskustelua ja vaalien jälkeen olisi paikallaan aloittaa tarpeellisten selvitysten teko.

Kansalaisten tuki pormestarimallille jo on: heinäkuun puolivälissä uutisoitiin kansan halusta valita kunnan- ja kaupunginjohtajat suorillavaaleilla. Jopa kaksi kolmasosaa kansalaisista haluaisi päästä päättämään oman kuntansa johtavan virkamiehen valinnasta. Samassa uutisessa kerrottiin myös kunnan- ja kaupunginvaltuutettujen kanta asiaan: heistä vain neljännes olisi valmis antamaan valinnan pois itseltään kuntalaisille. Uutinen perustui Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämään tutkimukseen.

Tampere otti jo kuluneella vaalikaudella ensimmäisenä kuntana käyttöön niin sanotun pormestarimallin. Tampereen kaupunginvaltuusto valitsi keskuudestaan pormestarin ja neljä apulaispormestaria. Ensi syksynä Tampereen lisäksi Pirkkalassa kunnallisvaaleissa ratkeaa myös pormestarin valinta. Pirkkalassa kaksi kuntaneuvosta valitaan kolmesta suurimmasta puolueesta tai valitsijaryhmästä. Pormestari toimii vuoden 2009 alusta kunnanjohtajana ja kunnanhallituksen puheenjohtajana. Kuntaneuvokset ovat puolipäiväisiä luottamushenkilöitä, jotka hoitavat pormestarin alaisina heille määrättyjä tehtäviä.

Näitä ratkaisuja Pirkanmaalla on hyvä seurata tarkkaan, sillä pormestarimalli sopii monenlaisille kunnille: Tampereella on yli 200 000 asukasta ja Pirkkalassa noin 14 000.

Pormestarimallin vahvuus on päätöksenteon henkilöityminen: annetaan  kunnalliselle vallalle kasvot, kuten myös Tuusulan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tuija Reinikainen totesi Keski-Uusimaan jutussa. Pormestariehdokkaat joutuvat perustelemaan omat ohjelmansa paljon perusteellisemmin kuin nykyjärjestelmässä ehdokkaat asettavat puolueiden paikallisjärjestöt,
jotka eivät yleensä voi nostaa kärkiehdokasta puhumaan porukan puolesta.
Muualla maailmassa vaaleilla valittavat pormestarit ovat suorastaan vallitseva käytäntö. Meidän vaalijärjestelmämme perustuu kunnallisvaaleissakin henkilövaaliin, jossa valitaan valtuutetut, ei kunnanjohtajaa. Pormestarimalli antaisi puolueille mahdollisuuden tuoda esiin jo kuntavaalissa johtajaehdokkaansa. Tämä voisi lisätä vaalien kiinnostavuutta ja nostaa äänestysinnokkuutta.

(kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaassa 25.8.08)