Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) antoi 15.2. Keravan kaupungille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä. Kaupungin taukoliikuntahankkeeseen liittyvät keppijumppahankinnat muodostivat viraston mukaan yhden luontevan hankintakokonaisuuden, joka olisi pitänyt kilpailuttaa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksen mukaan Keravan kaupunki on toiminut lainvastaisesti Keppijumppa-hankkeen hankinnoissa.

Saatuihin moitteisiin tulee Keravan Vihreän ryhmän mielestä suhtautua vakavasti. Hankintalain rikkomisen lisäksi Vihreä ryhmä ei ole tyytyväinen Keppijumppa-hankintojen päätöksentekoprosessiin. Prosessi ei ole ollut avoin ja läpinäkyvä. Huomattava puute on myös, että kaupunginhallitus ja kasvatus- ja opetuslautakunta on jätetty pimentoon päätöksenteon prosessissa, eikä KKV:n selvityksestä kerrottu luottamushenkilöille ajoissa.

Saatujen moitteiden on johdettava konkreettisiin ja näkyviin muutoksiin hankintojen tekemisen käytännöissä ja näistä muutoksista on viestittävä avoimesti ja selkeästi asukkaille, luottamushenkilöille ja koko kaupungin organisaatiolle. Vihreät edellyttävät vastuun kantamista ja asianmukaista reagointia.

Pystymme tässä vaiheessa kommentoimaan asiaa vain nyt tulleiden tietojen perusteella. Kun saamme sisäisen tarkastuksen tulokset, kokonaiskuva kaupungin hankintojen hoitamisen tilanteesta tarkentuu ja siinä vaiheessa myös tarvittavat toimenpiteet on mietittävä tulosten mukaisesti.

Toivomme kuitenkin, että kaupunginhallitus reagoi asiaan mahdollisimman pian.