Orpon hallitus linjasi kehysriihessä rajaavansa oppivelvollisten maksuttomat oppimateriaalit sen vuoden loppuun, jonka kuluessa opiskelija täyttää 18 vuotta. Tällä hetkellä maksuttomuus päättyy kaksi vuotta myöhemmin.

Valtuutettu Laura Tulikorpi pitää päätöstä lyhytnäköisenä ja eriarvoisuutta lisäävänä.
”Maksuttomuus varmistaa tasa-arvon taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Hallituksen koulutusleikkaus muodostaa esteitä monille nuorille tavoitella unelmiensa koulutusta ja työuraa”, toteaa Laura Tulikorpi.

Vihreät aikovat jättää valtuustoaloitteen, jossa esitetään toisen asteen maksuttomuuden säilyttämistä nykyisellään.

Myös Keravan vihreiden kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Eeva Anundi pitää Orpon hallituksen päätöstä monin tavoin surkeana. ”Maksuttomuuden rajaaminen osuu pahiten niihin vähävaraisiin nuoriin, jotka ovat syystä tai toisesta aloittaneet opintonsa muita myöhemmin.”

”Opettajat ja OAJ ovat kommentoineet, että päätös lisää byrokratiaa ja hallinnollista työtä oppilaitoksissa. Todellisia säästöjä rajauksella ei välttämättä edes saada. Maksuttomuudella vahvistaisimme myös Keravan lukion vetovoimaa”, summaa Laura Tulikorpi.