Keravan kaupungilla on juhlavuosi meneillään. Kaupunki saavuttaa 100 vuoden iän itsenäisenä kuntana.

Haastan kaupungissa toimivat yritykset lahjoittamaan puun/puita kuntalaisten iloksi tänä juhlavuotena.

Yritykset voisivat teollaan tuoda lisää viihtyvyyttä kaupunkiimme. Kaupungin toivoisin osoittavan istutettaville puille paikkoja jos yrityksellä ei ole omaa maa-aluetta mihin istutus sopii.

Kaupungin toivoisin julkaisevan sopivaksi katsomallaan tavalla haasteen vastaanottaneiden yritysten nimet. Näin kuntalaiset saisivat tietoa Keravalla toimivista yrityksistä ja lahjasta kuntalaisille.

Keravalla 15.4.2024
Valtuustoaloitteen on laatinut kaupunginvaltuutettumme Säde Evilä.