Keravan valtuusto hyväksyi korjatun talousarvioesityksen tälle vuodelle. Syy talousarviomuutoksiin on maan taloudellisen tilanteen merkittävä heikentyminen ja sen vaikutukset kuntatalouteen.

Tämänhetkinen ennuste yhteisöveron (-1,6 milj.) ja maanmyyntitulojen (-2,0milj) laskusta sekä kuntayhtymien menojen kasvusta (+0,5 milj) on yhteensä noin 4,1 miljoonaa euroa.

Palvelutuotannosta ja hallinnosta karsittava osuus jakautuu seuraavasti:
• Kaupunkitekniikka 250 000 euroa,
• keskushallinto 100 000 euroa,
• kasvatus- ja opetusvirasto 60 000 euroa,
• sosiaali- ja terveysvirasto 60 000 euroa
Ks.  http://www.kerava.fi/ajankohtaista.asp#20

Valtuusto-ohjelma eli poliittiset linjaukset
Hallintokuntien käyttösuunnitelmat tälle vuodelle on päätetty, mutta valtuusto-ohjelmaa vasta laaditaan. Valtuusto-ohjelman tarkoituksena on laatia linjaukset viranhaltijoiden valmistelutyölle, mutta nyt on jo tehty päätöksiä ilman, että valtuusto-ohjelma on niihin vaikuttanut. Ilmassa on paniikkijarrutuksen tuntua. Nyt täytyy pitää huoli siitä, että ei tehdä lyhytnäköisiä ratkaisuja. Ikäviä päätöksiä toki joudutaan tekemään, mutta niiden haittavaikutukset tulee minimoida.

Palvelut
Palveluihin kohdistuvien karsintojen tulisi koskettaa mahdollisimman vähän ennaltaehkäisevää työtä tai lapsia ja nuoria. Esimerkiksi kun joudutaan harkitsemaan jokaisen vapaan/vapautuvan vakanssin täyttöä, niin perheneuvolan vakansseja ei missään tapauksessa saa jättää täyttämättä.

Hallinto ja kaupunkitekniikka
Nyt päätetyt karsinnat kohdistuvat pääasiassa hallintoon ja tekniseen toimeen. Nämä ovat ikäviä päätöksiä, meidän on nyt vain hyväksyttävä, etteivät esim. puistot ole yhtä hyvässä kunnossa kuten aiemmin.
Demokratialla on hintansa; poliittinen päätöksenteko vaatii keskustelua, aikaa ja asioihin perehtymistä. Monenlaista mainetta saaneet seminaarit ovat mielestäni tärkeitä. Kokouspalkkiot eivät ole kattavia suhteessa siihen aikaan, jonka vastuullinen kuntapäättäjä joutuu päätöksentekoprosessiin käyttämään. Kaikki keinot on nyt kuitenkin otettava käyttöön. Lisäksi meidän tulisi kyetä tarkkaan arvioimaan, onko meillä Keravalla joitain poliittisia elimiä, joilla ei ole käytännön merkitystä; ts. voitaisiinko myös poliittisessa päätöksenteossa tehdä jokin asia toisin demokratian siitä kärsimättä?

Henkilöstö
Miten Kerava onnistuu pysymään hyvänä työnantajana? Koko henkilöstö joutuu nyt osallistumaan taantumatalkoisiin. Lähiesimiestyön tulee olla kannustavaa ja nyt on pystyttävä ottamaan henkilökunta mukaan pohtimaan miten tulevista vuosista selvitään mahdollisimman vähäisin vaurioin. Vapaaehtoisuuteen perustuvia vaihtoehtoja tulee olla tarjolla kuten lomarahan vaihtaminen vapaaksi. Kuitenkaan en hyväksi perusteettomia pätkätöitä, sillä työnantaja, joka antaa kesäksi kenkää, ei menesty kiristyvillä työmarkkinoilla.

Lainaa vai veronkorotuksia?
Kaikki keinot ovat käytössä. Emme haluaisi käyttää lainarahaa käyttömenoihin, mutta todennäköisesti niin joudutaan nyt tekemään. Tämän vuoden budjetti on enemmän kuin erittäin tiukka ja lautakunnat ovat suurien haasteiden edessä. Poliitikkojen ohjauksessa ja tuella viranhaltijat pystynevät tästä yhteisestä haasteesta selviämään kunnialla.

(kirjoituksen on laatinut valtuustoryhmämme varapuheenjohtaja Sari Pesu)