Kirjoittaja on liikuntalautakunnan puheenjohtaja Sari Pesu 

Alkuun muutama sana käsitteistä. Raamiksi kutsutaan sitä rahamäärää, jonka mukaan eri hallintokunnat tekevät seuraavan vuoden talousarviotaan. Kaupunginhallitus nk. antaa raamin lautakunnille. Kaupungin palvelut ja toiminnot on jaettu eri hallintokuntiin, joita ovat mm. liikuntatoimi, kasvatus-ja opetustoimi, sivistystoimi jne. Jokaisella hallintokunnalla on oma lautakunta. Tilalaitos hallinnoi lähes kaikkia Keravan kaupungin tiloja ja kuuluu teknisen toimen alaisuuteen. Tilalaitoksen perimmäinen idea on, että kaupungin tilat saadaan tehokkaaseen käyttöön. Aiemmin tilat olivat kunkin hallintokunnan omassa hallinnassa. Nykyään, kun tilaa ei enää tarvita, tilalaitoksella on kokonaisuus selvillä ja se pystyy hallintokuntaa tehokkaammin vuokraamaan tilan jollekin toiselle taholle.

Perinteisesti Keravalla on tehty talousarviota niin, että hallintokunnat ovat tehneet talousarvionsa raamiin. Seuraavaksi eri puolueet neuvottelevat epävirallisesti keskenään, riittääkö raamin raha vai ei. Usein näissä budjettineuvotteluissa on sovittu lisärahoista eri hallintokuntien ”kipupisteisiin”. Lopuksi valtuuston kokoukseen mentäessä on talousarvio ollut valmis, niin ettei valtuustossa esitetyillä muutosesityksillä ole ollut todellista merkitystä, koska lähes yksimielinen sopu on saatu jo em. budjettineuvotteluissa.

Kokouksessaan 6.10. liikuntalautakunta teki päätöksen, joka ylitti kaupunginhallituksen antaman raamin 52 000 euroa. Summa on täsmälleen city-salin vuosivuokra.  Ellei kaupunginhallitus käytä otto-oikeuttaan, asiaa pohditaan seuraavaksi budjettineuvotteluissa.

Minun päätökseeni city-salin säilymiseen nykyisellä paikallaan vaikuttivat seuraavat asiat.
1. City-salin tilavuokra vapailla markkinoilla on n. 10 000 euroa
2. Jos liikuntatoimi olisi irtisanonut tilan, en usko, että tilalaitos olisi löytänyt tilalle 52 000 euroa maksavan vuokralaisen.
3. Vuokraa määriteltäessä hyväksyn 10–14% hallinnointikulut.
4. Oletan, että tilalaitos joutuu vuokrahinnoittelullaan kompensoimaan kaupungilla tyhjillään olevia tuottamattomia tiloja ja hyväksyn kohtuudella myös sen.

Huonoimmassa vaihtoehdossa city-salin toiminnot siirretään. Tila jää tyhjilleen eikä tuota tilalaitokselle mitään. Tilalaitos korjaa oman tulovajeen nostamalla muita vuokria, maksumiehenä kaikki hallintokunnat. Ja Keravalla on yksi liikuntatila vähemmän, miksi? Samaa verorahaa pussista toiseen, tulos vain on ikävä.

Ehdotan kompromissia: tilalaitos laskee vuokraa ja liikuntalautakunta peruu lisärahapyynnön.