Valtuustossa 9.12.09 päätettiin ensi vuoden talousarviosta.
Vihreän valtuustoryhmän ajatuksia budjetista esitti puheenvuorossaan ryhmän puheenjohtaja Säde Evilä:

”Aloitan tämän talousarviopuheenvuoron kiitoksilla. Haluan kiittää johtavia viranhaltijoita. Te olette vahvasti sitoutuneita työhönne. Välillä en voi kuin ihmetellä sitä jaksamista, jota te osoitatte. Kiitos teille! Haluan myös kiittää henkilökuntaa, joka on jaksanut tehdä arvokasta työtä talouspaineiden ja muutosten myllerryksessä. Kiitos teille kuluneen työvuoden työpanoksesta!

Kuntalaisten keskuudessa vallitsee melko suuri yksimielisyys siitä, että hyvinvointipalvelut tulee säilyttää. Tähän toiveeseen vuoden 2010 talousarvio pyrkii vastaamaan. Vihreiden valtuustoryhmä hyväksyy 2010 talousarvion.

Olemme kuitenkin huolissamme sosiaali- ja terveystoimen toimintaedellytyksistä, talousarvio on erittäin tiukka. Huolissamme olemme myös kasvatus- ja opetustoimen avustajien määrän supistamisesta. Edellytämme, että lautakunnat seuraavat tarkasti tilannetta ja reaaliaikaisesti informoivat valtuustoa jotta kurssia voidaan tarvittaessa muuttaa.

Iloitsimme talousarvioprosessista, jo alkumetreillä valtuustoryhmät löysivät yhteisen näkemyksen monista asioista. Päihdepysäkki, koululaisten iltapäivätoiminta, kotihoidon tuki, omaishoidontuki, lomatusten ja irtisanomisten välttäminen tällä valtuustokaudella, nämä yhteisesti sovittuja asioita valtuustoseminaarissa.

Vanhusten määrän lisääntyminen on tulevien vuosien haaste. Toivon sydämestäni talouden kääntyvän kasvuun, jotta voimme tarjota kaikille ikäihmisille riittävän hyvät palvelut.Yhteisen näyn löytäminen ei ole kovin helppoa, seitsemällä eri puolueella on kaikilla hieman eri näkemys siitä, mikä johtaa hyvään tulevaisuuteen. Politiikoilta vaaditaan ennustamisen taitoa. Jälkikäteen on helppo nähdä, mitkä ratkaisut ovat olleet onnistuneita.Puhujapönttöön päästyäni käytän tilannetta hyväksi ja tuon muutaman muunkin asian keskusteluun.

Me Vihreät olimme huolissamme Keravan uuden lämpövoimalan suunnitteluvaiheessa voimalassa käytettävästä polttoaineesta. Keravan Energia oli käyttänyt aikaisemmin valtaosaltaan kaasua lämmön ja sähkön tuotannossa, kaasua joka on puhdasta polttoainetta. Uudessa voimalassa oli tarkoitus käyttää paljon turvetta. Edellytämme voimakkaita toimenpiteitä, jotta puupolttoaineen osuutta voidaan lisätä ja turpeen käyttöä vähentää.

Toinen asia, joka meitä askarruttaa on kiinteistöveron taso. Jos ja kun ajat paranevat toivomme, että kiinteistöveroa tarkastellaan uudelleen ja mietitään jopa veron laskemista. Tällä hetkellä kiinteistöveron taso on melkoisen korkea.

Keravalla olen huomannut maahanmuuttajakielteisyyden nousua. Toivon, ettei tässä valtuustosalissa tuollainen ajatus saa valtaa. Suomalaiset ovat menneinä vuosikymmeninä itse olleet työperäisiä maahanmuuttajia eikä meiltä ole sitä oikeutta kielletty muiden maiden toimesta.

Valtuusto on valittu käyttämään korkeinta päätäntävaltaa. Jos poliittinen kenttä kovin hajoaa tai eripuraisuus nousee, näen virkamiesvastuun tai vallan kasvavan. Näin en toivoisi tapahtuvan, vaikka meillä onkin taitavia virkamiehiä.

Lopuksi haluan toivottaa kaikille Leppoisaa Joulua ja menestyksellistä Uutta Vuotta.”

Säde Evilä