Keravan Vihreiden valtuustoryhmä on halunnut suojella Vankilan pellot rakentamiselta, ei pelkästään arvokkaan kulttuurimaiseman vaan myös alueella sijaitsevan pohjavesivarannon vuoksi. Nyt suojelu on saanut tukea mahdollisimman korkealta taholta: se on mukana valtioneuvoston valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventoinnissa.

RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Tämän päätöksen myötä alue tulee säilymään rakentamattomana.

”Keravan vankila oli maan ensimmäinen valtion kasvatuslaitos ja sitten nuorisovankila. Sen monipuolinen ja hyvin säilynyt rakennuskanta ja kehystävien peltoaukeiden luonnehtima laitosmaisema vahvistavat laitoksen asemaa lastenhuollon ja vankilatoiminnan avainkohteena”, museovirasto luonnehtii. Laitosalueelle on antanut leiman lähipiirin huoliteltu ja hyvin hoidettu puistomainen ympäristö ja laitoksen toimintaa palvelevat peltoaukea. Pelloilla harjoitetaan luomuviljelyä.
 
Keravan maa-alueet ovat pienet ja rakennettavat alueet uhkaavat loppua muutaman vuosikymmenen kuluessa. Vihreiden valtuustoryhmä ei ole tästäkään huolimatta halunnut ”uhrata” peltoja rakentamiselle. Jos rakentamispäätökset kerran tehdään, maisemakokonaisuuksia tai puhdasta vettä on mahdoton palauttaa. Ne menetetään silloin lopullisesti.  Annetaan tulevien sukupolvien päättää – muitakin arvoja on kuin lyhytnäköinen hyöty!
 

Säde Evilä
Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja
 

Sirpa Andersson
Kaupunginhallituksen jäsen (vihr.)