Vihreiden edustaja teknisessä lautakunnassa oli viime kaudella Ari Heikkinen. Ari teki aloitteen led-valojen käyttöönotosta Keravalla – ja asia on edennyt. Alla Keravan kaupunkitekniikan tiedote. 

* * * * * 

Asuntokatuja Keravalla valaistiin led-valoilla
Keravan Kaupunkitekniikka-liikelaitos on peruskorjannut Sompiossa Venlan- ja Vuohenkalmantiellä yli 25 vuotta vanhat ilmajohdoilla ja puupylväillä olleet elohopeahöyryvalaisimet metallipylväillä ja uusimmalla LED-valaisutekniikalla. Uusia Ledway Road LED-valaisimia tuli 15 kpl.Keravan Kaupunkitekniikka – liikelaitos on ollut mukana viime syksynä alkaneessa Aalto-yliopiston Ekovalo-projektissa. Projekti hakee uusia vaihtoetoja valaistukseen, perustuen energiaa kuluttavien laitteiden ekologiseen suunnitteluun Euroopan Unionissa valmistuneelle EcoDesign-direktiiville. Direktiivi kieltää elohopealamppujen tuonnin markkinoille vuodesta 2015 alkaen. Sompion LED-valaistus on yksi projektin tutkimuskohde, lisätietoja: http://lightinglab.fi/ekovalo/index.html

Keravan Kaupunkitekniikka-liikelaitos ja Keravan Energia Oy seuraavat yhdessä LED-valaistustekniikan toimimista katuvalaistuskohteissa. LED-valojen tekniikka kehittyy nopeasti. Toistaiseksi tekniikka sopii parhaiten asuntokatujen melko mataliin pylväisiin.

Energiaa säästetään
”Kaupunkitekniikka-liikelaitos jatkaa kestävän kehityksen periaatteita, vähentäen energiakulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen määriä. Keravalla led-valoilla pyritään ensisijaisesti korvaamaan vanhempia elohopeahöyrylamppuja. Mikäli saamme tutkimushankkeesta positiivisia kokemuksia, jatkamme LED-valojen kokeilua erityyppisissä käyttökohteissa”, toteaa kaupunginpuutarhuri Kari Hirvensalo.

Sompion uusilla LED-valoilla energian kulutus laskee yksittäisen valaisimen kohdalla aikaisemmasta 125 watista 59 wattiin. Lisäksi kokeillaan valaisimien himmentämistä klo 21 – 6.30 välisenä aikana. Muualla Keravalla siirrytään asuntokaduilla puolille valoille, jolloin joka toinen valaisin sammuu. Nyt mikään valo ei sammu, vaan kaikkia himmennetään. Himmentämisen etu on valaistuksen tasaisuus katualueella. Tällä tekniikalla voidaan valaisimen kuluttamaa energiaa laskemaan parhaimmillaan 60% aikaisemmasta. Alueella kokeillaan kahta eri himmennysvaihtoehtoa. Mittausten ja asukkaiden palautteen perusteella päätetään kuinka suurta himmennystä käytetään tulevaisuudessa. Valaisimien huoltoväli on valmistajan arvion mukaan vähintään 15 vuotta. Valaistuksen rakentamiskustannuksissa ei ole eroa aikaisempaan tekniikkaan verrattuna.

Valkoista valoa
Energian säästön lisäksi LED-valaistuksessa etuna on valkoinen väri. LED-valot sopivat hyvin myös tunnelman luomiseen. Keravan ensimmäiset LED-valot löytyvät Sampolan aukiolta, jossa suihkulähteessä oleva taideteos on valaistu niillä. Viime syksystä lähtien ovat LED-valaisimet myös Pihkaniityn leikkipuistoa.

Lisätietoja antavat

* Kaupunginpuutarhuri Kari Hirvensalo, Keravan Kaupunkitekniikka-liikelaitos,
p. (09) 2949 2181, kari.hirvensalo@kerava.fi<mailto:kari.hirvensalo@kerava.fi>

* Kunnossapitopäällikkö Aki Mäkirinta, Keravan Kaupunkitekniikka-liikelaitos
p. (09) 2949 2453, aki.makirinta@kerava.fi<mailto:aki.makirinta@kerava.fi>