Keravan Vihreät päätti kevätkokouksessaan 19.3.10 kannattaa Metsähallituksen laajaa kansallispuistoesitystä Sipoonkorpeen.Keravan välittömässä läheisyydessä sijaitseva laaja metsämanner ekologisine käytävineen Östersundomin alueelle olisi toteutuessaan Suomen ensimmäinen mereltä maalle ulottuva kansallispuisto.

– Alue on luontoarvoiltaan merkittävä. On upeaa, että meillä keravalaisilla on näinkin lähellä mahdollisuus kokea eräelämyksiä, painottaa Keravan vihreiden puheenjohtaja Taina Pikkupeura.Tällä hetkellä alueella on vain kaksi lyhyttä opastettua luontopolkua, vaikka pääkaupunkiseudun kasvava asukasmäärä aiheuttaa alueelle runsaasti paineita kävijämäärien lisääntyessä. Alue on tuoreen selvityksen mukaan jo nykyisillä kävijämäärillään 11. suosituin 35 kansallispuistomme joukossa.

Kansallispuiston syntyminen varmistaisi alueelle tarkoituksenmukaisen reittiverkoston ja luonnonsuojelullisesti herkkien alueiden säilymisen.Helsingin ja Vantaan kaupunginvaltuustot sekä Suomen partiolaiset ovat jo ilmaisseet tukevansa kansallispuistohanketta. Metsähallituksen neljä eri toteutusvaihtoehtoa sisältävä esitys Sipoonkorven suojelusta on ollut lausuntokierroksella, joka päättyi 12.4.10.