Keravan vihreät kannattaa Sipoonkorven kansallispuiston toteuttamista laajimman vaihtoehdon mukaan. Olemme olleet mukana sekä kaupunkikehitysjaostossa että kaupunginhallituksessa, joissa on muotoiltu Keravan kaupungin lausuntoa asiassa. 

Kaupunkikehitysjaostossa 29.4.10 vihreiden edustajan Säde Evilä esitys laajasta kansallispuistovaihtoehdosta hävisi äänestyksen 5-2. Säde jätti päätökseen seuraavanlaisen eriävän mielipiteen: 

”Sipoonkorven kansallispuiston tulee olla mahdollisimman laaja, Metsähallituksen V3-vaihtoehdon mukainen. Keravan kaupunki esittää lausunnossaan, että merenranta-alueita ei liitettäisi kansallispuistoon, vaan niistä tehtäisiin virkistysalue. Alue on jo Natura-aluetta. Sipoonkorven kävijämäärä ylittää monen kansallispuiston kävijämäärät, alueen merkitys kuntalaisille on siis merkittävä. Keravalaisia ja sipoolaisia kävijöistä on noin 10 % kokonaiskävijämäärästä. Sipoonkorven läheisyyteen suunnitellut asuinalueet lisäävät alueen käyttöä ja paine alueen virkistyskäyttöön kasvaa. Alueen luonnonmukaisena säilyminen edellyttää sen liittämistä kansallispuistoon.” 

Kaupunkikehitysjaoston esitystä käsiteltiin kaupunginhallituksessa 10.5.10. Kaupunginhallituksen vihreä jäsen Sirpa Andersson esitti uudelleen kansallispuiston laajaa toteuttamisvaihtoehtoa. Kaupunginhallituksessa esityksemme sai tukea Keskustan, Vasemmistoliiton ja Kokoomuksen edustajilta, ja äänestyksen jälkeen ehdotuksemme tuli valituksi kaupungin esitykseksi. Asian käsittely jatkuu Ympäristöministeriössä.