Vihreä valtuustoryhmä, ensimmäisenä allekirjoittajana Säde Evilä, jätti valtuustossa 17.5.10 seuraavanlaisen valtuustoaloitteen:

”Keravalla, kuten koko maassa, työttömyysluvut ovat nousussa. Vuoden 2009 lopussa työttömien määrä työnhakijoista Keravalla oli 7,6 %. Nuorten suhteellinen osuus työttömistä Keravalla on noin 14 %. Nuorten pääsyä kiinni työelämään halutaan nopeuttaa koko maassa. Tulevaisuudessa ennustetaan myös työvoimapulaa.

Esitän, että kaikki hallintokunnat miettivät keinoja oppisopimuskoulutuksen lisäämiseksi, jotta nuorten pääsyä ammattiopintoihin joudutetaan. Esitän myös nuorten miesten siviilipalvelupaikkojen lisäämistä Keravan kaupungin eri hallinnonaloilla. Joillakin hallinnonaloilla on asetuksilla säädelty työntekijöiden koulutusvaatimus. Näillä aloilla siviilipalvelusmies tai oppisopimusopiskelija ei voi korvata ammattilaista. Nuorten tulee voida olla ns. ylimääräisiä työntekijöitä näillä hallinnonaloilla.

Talousarviossa tulee olla oma kohtansa oppisopimus- tai siviilipalvelun tuomista kustannuksista, jotta menoerä osataan ottaa talousarviossa huomioon.

Nämä ylläesitetyt toimenpiteet nopeuttavat nuorten pääsyä työelämän piiriin. Toimenpiteet luovat samalla Keravan kaupungista hyvää työnantajamainetta nuorison keskuudessa.”