En vastaa nimettömiin yleisönosastokirjoituksiin, olivatpa syytökset kuinka raflaavia hyvänsä. Muistutan mieliin tapahtumien kulkua:
Keravan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.5.2009 siirtää oppilaat Kanniston koulusta Savion ja Killan kouluihin ja tarjota koulua Kristillisen koulun käyttöön.

Kanniston koulun lakkauttamista oli käsitelty vuodesta 2007 alkaen kasvatus- ja opetusvirastossa ja -lautakunnassa. Suunnittelun taustalla oli toisaalta pedagogiset syyt ja kolmannen yhtenäiskoulun aikaansaaminen, toisaalta säästöjen etsiminen. Huhtikuussa 2009 lautakunta äänesti Kanniston koulun lakkautuksesta. Esitys hylättiin äänin 7-6.

Kasvatus- ja opetusvirasto arvioi päätösesityksessä, että viraston budjetti ylittyy 295.000 euroa vuonna 2009. (En ole tämän lautakunnan jäsen.)

Kaupungin virkamiehet olivat neuvotelleet jo pitkään Kristillisen koulun tilakysymyksistä ja Kanniston koulua oli tarjottu heille.

Kaupunginhallituksen kokouksessa 25.5. käsiteltiin talousarvion toteutumista. Kaupunginjohtaja Paqvalin käytti otto-oikeutta lautakunnan päätöksestä ja esitti, että Kanniston koulu vuokrataan Kristilliselle koululle ajalla 1.8.2009-31.7.2010 ja tilanteesta 1.8.2010 neuvotellaan erikseen. Tämä esitys ei hallitukselle kelvannut. Sehän olisi merkinnyt myös oppilaiden siirtämistä pois koulusta ja tuleva tilanne olisi jäänyt epämääräiseksi. Mielestäni koulutiloista luopuminen vuodeksi ilman selvyyttä siitä, mitä sitten tapahtuu, ei ole hyvää hallintoa.

Kaupunginhallituksen kokoomusjäsen Anne Vuorinen (myös kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja) esitti, että Kanniston koulua tarjotaan vuokralle Kristilliselle koululle ja oppilaat siirretään Savion ja Killan kouluille. Vuorista kannattivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Eero Lehti (kok) ja jäsen Kyösti Haukipuro (keskusta). Äänestyksessä tämä esitys sai enemmistön eli 6 ääntä. Puolesta äänestivät kokoomuksen Vuorinen, Lehti, Myllyharju (varajäsen) ja Laavi, sekä Haukipuro (keskusta) ja allekirjoittanut (vihreät).

Sittemmin kasvatus- ja opetusviraston budjetti ei ylittynyt vaan sen rahoja säästyi lähes 2 milj. euroa. Tästä on pyydetty selvityksiä virastolta ja esitetty, että viraston tulee pyrkiä ennakoimaan talousarvionsa toteutumista paremmin. – Kristillinen koulu taas päätti siirtyä Järvenpäähän ja Kanniston koulun käyttöä on jouduttu miettimään uusiksi.

Keravan koulujen tilanne vaatii kehittämistä, mm Sompion suuri yläkoulu pitää hajottaa. Kannatan myös kolmannen yhtenäiskoulun muodostamista, joka ratkaisisi myös tuon Sompion koulun ongelman.
 
Sirpa Andersson
Keravan kaupunginhallituksen jäsen ja valtuutettu (vihreät)