6.9.2010 jätetyn valtuustoaloitteen ensimmäisenä allekirjoittajana oli vihreiden Heidi Malmgren.

Sisarkorotus tasapuolisesti kaikista kotihoidossa olevista lapsista

Keravan kaupunki maksaa kuntalisää 160€/kk alle 1v9kk- ikäisestä kotihoidossa olevasta lapsesta. Yli 1v9kk- ikäisestä sisaruksesta maksetaan 50€/lapsi/kk. Kriteerit sisarkorotuksen saamiselle eivät ole tällä hetkellä tasapuolisia.

Sisarkorotusta ei kaupungin mukaan voi saada jos lapsi on kaupungin järjestämässä leikkikoulussa. Perusteluna on, että kahta etuutta ei voi saada. Kuitenkin sisarkorotuksen saa lapsesta joka käy kaupungin järjestämässä leikkikoulussa 1 x/ vko.

Myös jos lapsi käy seurakunnan kerhossa sisarkorotuksen saa. Tämä ei ole oikeudenmukaista siksikään, että kaikissa Keravan kaupunginosissa ei ole tarjota molempia vaihtoehtoja (esim. Ahjo), joten aina ei voi valintaa tehdä. Eikä se myöskään aseta kotiäitejä/isejä tasa-arvoiseen asemaan.

Leikkikoulu on perheille maksullista toimintaa. Se ei ole päivähoitoa vaan kotihoidossa oleville lapsille tarkoitettua ohjattua toimintaa 3h/pv yleensä 2-3x/ vko. Sisarkorotuksen menetys sekä leikkikoulumaksut ovat merkittävä  tulojen menetys vain kotihoidontukea saaville. Joissakin perheissä voi olla jopa kaksi leikkikouluikäistä lasta.

Kaupungin on syytä osoittaa tahtotilansa siinä kannustaako se perheitä valitsemaan lasten kotihoidon vai kunnalle erittäin kalliiksi tulevan päivähoidon. Sisarkorotuksen muutos koskisi n. 60 lasta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Keravan kaupungin tulee maksaa kaikille kuntalisää saaville myös sisarkorotus kaikista yli 1v9kk- ikäisestä kotihoidossa olevista lapsista.”