11.10.2010 jätetyn valtuustoaloitteen ensimmäisenä allekirjoittajana oli vihreiden Heidi Malmgren.

Leikkikoulujen lisääminen Keravalle

Kanniston koulun lakkautuksen yhteydessä lakkautettiin myös kaksi leikkikoulua, Kannistosta ja Saviolta. Leikkikoulutoiminta loppui myös Savion koululta jotta Kanniston koulun oppilaat mahtuisivat tiloihin. Lähivuosina leikkikoulu on lopetettu myös Ahjon alueelta.

Leikkikoulutoiminta on tarkoitettu kotihoidossa oleville 3 vuotta täyttäneille lapsille. Leikkikoulu on 3 tuntia kerrallaan 1-4 kertaa viikossa. Leikkikoulu on perheille maksullista.

Leikkikoulujen puute ko. alueilla on aiheuttanut tungosta mm. keskustassa toimivalle Haltiakuusen leikkikoululle. Kaikille lapsille ei voitu myöntää leikkikoulupaikkaa tai ei voitu huomioida perheiden toiveita koskien leikkikoulun määrää viikossa. Tämä takia mm. kirjaston tiloihin jouduttiin perustamaan hätäratkaisuna leikkikoulu, joka toimii vain kerran viikossa kaksi tuntia.

Leikkikoulujen puute Kannistossa, Saviolla seka Ahjossa aiheuttaa lapsimäärän kasvua myös alueella toimiviin päiväkoteihin, joihin tuodaan lapsia puolipäivähoitoon.

Olisi järkevää purkaa leikkikouluhakemusten määrää ja tungosta sekä helpottaa Keravalla asuvien perheiden arkea järjestämällä alueille omat leikkikoulut.

Tällä hetkellä Keravan leikkikoulutoiminta on riittämätöntä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Keravalle tulee perustaa lisää leikkikouluja.”