6.9.2010 jätetyn valtuustoaloitteen ensimmäisenä allekirjoittajana oli Eero Forstén (vihr.)

Epäpätevien opettajien palkkaus

Kaupungin linjauksena on taantuman aikana ollut lomautuksista pidättäytyminen. Silti osa epäpätevistä opettajista on palkattu vain osaksi vuotta, jolloin heidät käytännössä lomautetaan kesäkuukausiksi. Tällöin kesän ilman voimassa olevaa työsopimusta oleva opettaja on tehnyt koko vuoden työn, muttei saa koko vuoden palkkaa. Tilanteen epäreiluutta lisää se, että epäpäteville erityisopettajille on kuitenkin tehty työsopimukset myös kesän ajaksi. Toteutettu linja on yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.12.2009/144§ epäpätevien määräaikaisten kesälomien palkkoihin myönnettiin 20 000 euron määräraha, mikä ei kuitenkaan riittänyt kaikkien määräaikaisten sijaisten yhdenvertaiseen kohteluun.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaikille epäpäteville määräaikaisille opettajille kuuluu palkka myös kesältä, joten tarvittavat korjaukset lukuvuodeksi 2010-2011 tehtyihin sopimuksiin tulee tehdä.”