Vihreä valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.1.2011 seuraavan valtuustoaloitteen.
Vihreiden lisäksi aloitteen allekirjoitti 28 muuta valtuutettua – allekirjoituksia yhteensä siis 35.

* * * * * * 

Valtuustoaloite luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien julkistamisesta kaupungin verkkosivuilla

Jokaisella meistä on viiteryhmämme. Valtuutetut saattavat toimia erilaisissa yrityksissä ja yhteisöissä – tärkeää on, että päättäjät ymmärtävät jäävätä itsensä oikeassa kohdassa. Sidonnaisuudet voivat muodostaa ongelman esimerkiksi silloin, jos suuri osa keskeisistä päättäjistä on kytköksissä tiettyihin toimijoihin.

Eduskuntavaalien vaalirahoitusskandaali nosti esille tarpeen tuoda julkisuuteen myös kuntapäättäjien erilaiset sidonnaisuudet. Vaali- ja puoluerahoitusta uudistaneen Tarastin työryhmän muistioon on kirjattu, että: ”Toimikunta esittää, että valtiovarainministeriö selvittää mahdollisuuden sisällyttää kuntalakiin keskeisissä kunnallisissa luottamustoimissa toimiville ja päätöksentekoon osallistuville henkilöille ilmoitusvelvollisuus sidonnaisuuksistaan.”

Kuntalain uudistustarpeita valmistelemaan on asetettu virkamiestyöryhmä, joka käy läpi myös kuntapäättäjien sidonnaisuuksien ilmoittamista.  Uuden kuntalain odotetaan valmistuvan siten, että se voisi tulla voimaan vuonna 2017. Sidonnaisuuksien julkaisu jo nyt olisi kuitenkin yksi keino lisätä avoimuutta ja siten kansalaisten luottamusta politiikkaan.

Kansanedustajien sidonnaisuudet on listattu eduskunnan sivuille, mutta valtuutettujen tietoja ei vielä järjestelmällisesti kerätä. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen esimerkiksi kuntien nettisivuilla mahdollistaisi avoimen keskustelun, kun kytkökset olisivat julki ja kaikkien arvioitavina. Ainakin Hämeenlinnassa, Espoossa ja Vantaalla sidonnaisuuksien julkistaminen on vireillä.

Esitämme, että Keravan kaupungin internet-sivuilla julkaistaisiin valtuutettujen sidonnaisuudet (taloudelliset ja yhteiskunnalliset kytkennät).

Keravalla 31.1.2011