Alla kaupunkikehitysjaoston jäsenen Anu Heikkilän mielipide,
johon koko vihreä valtuustoryhmä yhtyy.

* * * * *

Sompion päiväkotia tullaan laajentamaan, mikä onkin kasvavien lapsimäärien Keravalla hyvä asia. Valitettavasti kaavamuutoksen yhteydessä on tarkoitus kaavoittaa päiväkodin viereinen metsäsaareke kahdelle omakotitalotontille.

Päiväkodin piha-alue on hieman laajenemassa. Tällä alueella kasvaa muutamia puita, mutta metsää ei kaavoituspäätöksen edetessä enää tule olemaan. Aluetta käyttää valvotusti Sompion päiväkoti, Sompion koulu opetustarkoituksiin, sekä lähiseudun asukkaat virkistyskäytössä. Lähiseudun lapset keräsivät omatoimisesti 67 nimen adressin metsikön puolustamiseksi.

Pieneltä vaikuttavan alueen kohtalosta noussut keskustelu osoittaa hyvin, miten eri näkökulmasta me aikuiset katsomme lähiympäristömme käyttöä. Lapsen ja vanhuksen metsä on pieni ja lähellä. Toivottavasti tämä asia ei asukasmäärien kasvun paineessa täysin hautaudu kaupunkirakenteen tiivistämisen aiheuttamien paineiden alle.

Asiaa käsiteltiin 9.6.2011 kaupunkikehitysjaoston kokouksessa, jonka jäsen olen.

Pidin aiheesta pitkän ja perustellun puheenvuoron, jonka tavoitteena oli, että metsäsaareketta ei kaavoitettaisi asumiseen. Jaos päätti kuitenkin äänestyksen jälkeen (2-5), että kaavoitusta viedään eteenpäin. Ohessa asiaan jättämäni eriävä mielipide. Pöytäkirjoihin voi kokonaisuudessaan tutustua Keravan kaupungin sivuilla.

Eriävä mielipide:

Keravan kaupunkikehitysjaoston kokous 5/9.6.2011 (2273)

Kaavamuutoksen yhteydessä päiväkotiin välittömästi rajautuva metsäsaareke poistuu lopullisesti käytöstä siihen suunnitellun kahden omakotitalotontin myötä.

Pienestä koostaan huolimatta alueen käyttö on monipuolista ja metsikkö kaupunginosan mittakaavassa pidetty ja merkittävä. Tästä todistaa kiistattomasti alueen lasten omatoimisesti keräämä 67 nimen adressi suositun leikkipaikkansa puolesta.

Aluetta käyttävät Sompion koulun opettajat opetuskäytössä. Päiväkodin verkkosivujen mukaan kyseessä on ’seikkailumetsä’, joka monipuolistaa lasten liikuntamahdollisuuksia ja jota käytetään valvotusti. Lapsen metsä on pieni ja lähellä – ja tutkitusti tärkeä luontosuhteen muodostumiselle sekä stressin lievittäjänä.

Kaavoitusratkaisua perustellaan kaupunkirakenteen tiivistämisellä sekä valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla raideliikenteeseen perustuvan kaupunkirakenteen kohdalla.  Kannatan molempia tavoitteita. Kyseessä olevan kaavamuutoksen kahden omakotitalotontin mukanaan tuoma hyöty on kuitenkin erittäin marginaalinen, eikä mielestäni riitä asiassa perusteluksi.