Sari Pesu, liikuntalautakunnan puheenjohtaja:

Olen saanut lukuisia yhteydenottoja liikuntatoimen maksuista. Viesteissä on mm. kysytty maksuille perusteluita ja toivottu maksuille kohtuullisuutta ja tasavertaisuutta sekä kysytty miksi Kerava ei tue lasten ja nuorten liikuntaharrastusta. Pyrin selventämään asiaa:

Keravan liikuntatoimen nk. käyttömenot eli käytettävissä oleva rahamäärä on n. 1,4milj euroa. Tästä summasta katetaan käyttömaksuilla n.700 000 euroa ja jäljellejäävä osuus verorahoilla. Investoinnit eli rakennukset, hallit ja kentät kuuluvat investointimenoihin eikä niihin ole liikuntaseurojen täytynyt viime vuosina osallistua.

Kaupunginhallitus antaa eri hallintokunnille nk. raamin, johon seuraavan vuoden talousarvion olisi mahduttava. Liikuntatoimessa se tarkoitti tänä vuonna liki 80 000 euron karsimista. Teimme 27.9.  lautakunnassa päätöksen kattaa osan tuosta tarpeesta kaikkia maksuja korottamalla pääosin 5%, paitsi jalkapallotekonurmen 10%, koska sitä ei oltu korotettu liki kymmeneen vuoteen. Vielä jäi kattamatta 34 000 euroa, jota yritämme saada syksyn budjettineuvotteluissa lisää.

Luonnollisesti tuntuu ikävältä hinnoitella lasten-ja nuorten palveluja ja varsinkin sitä ennaltaehkäisevää(!) toimintaa, jota liikunta on. Olisi hienoa, jos Keravalla saisimme ”poliittisen tahdon” liikuntapaikkojen maksuttomuuden taakse, mutta tässä taloudellisessa tilanteessa, en usko siihen olevan mahdollisuuksia. Esim. Lappeenrannassa jopa jäähalli on ilmainen eli kyllä meillä Suomessa niitäkin kaupunkeja löytyy.

Esimerkiksi jalkapallotekonurmen vuotuiset kustannukset ovat n. 103 000 eur, ja käyttömaksuina saamme katettua n. 80 000, uimahallikäynti maksaa kaupungille n. 7euroa ja käyttäjälle n. 4euroa, jäähallin tuntimaksusta kaupunki maksaa 50%. Tuntimaksuina: Jalkapallotekonurmi maksaa keravalaisilta seuroilta 16,70e/h, jäähalli maksaa arki-iltoina keravalaiselta seuralta 107e/h, yleisurheilukenttä 10,6e/h. Savion hiekkatekonurmi maksaa kaupungille n. 7500e vuodessa ja käyttömaksuilla (10,6e/h) katetaan siitä n. 5000e/v. Olemme keskustelleet lautakunnassa pitäisikö kalleimpia harrastuksia tukea enemmän vai hinnoitellaanko taksat aiheuttamisperiaatteen mukaan. Esim. ratsastusharrastusta liikuntatoimi ei tue lainkaan.

Ymmärtääkseni kaikki liikuntaseurat toimivat ”kädestä suuhun”-periaatteella eikä kenelläkään ole tarkoitus tehdä voittoa tms. Otan myös mielelläni vinkkejä vastaan esim. seura-avustusten jakoperiaatteista. Meillä on vielä tarkoitus tarkistaa jakoperiaatteet lautakunnassa ensi vuonna.

Luistelukentät luokitellaan ”yleiseksi” liikuntatilaksi kuten vaikkapa pururadat, eikä niiden käytöstä tietääkseni ole tarkoitus alkaa kerätä maksua. Sen organisoiminen taitaisi maksaa enemmän kuin siitä saatavat maksut. Luistinkentät, pururadat, hiihtoladut (ja aiemmin Savion kenttä) kuuluvat tekniselle toimelle, joten minulla ei ole tietoa niiden käyttökustannuksista. Koulujen liikuntasalivuokrista päättää kasvatus-ja opetuslautakunta.