http://www.keski-uusimaa.fi/artikkeli/80421-omakotitalot-jyraavat-tuomaantien-puiston

Sari Pesu, valtuustoryhmän puheenjohtaja:

Kaavaa on käsitelty aiemmin kaupunkikehitysjaostossa, jossa Anu Heikkilä aloitti taistelun puiston säilyttämisen puolesta. Kaupunginhallituksen (vara)jäsen Ari Heikkinen puolusti edelleen puistoa.  Valtuustossa esitin asian hylkäämistä ja puiston jäämistä virkistysalueeksi. Hävisimme äänestyksen 19-31, vastustusrintamaan yhtyivät vasemmistoliitto, keskusta, muutama demari, perussuomalaiset, perussosiaalidemokraatti.

Jätimme eriävän mielipiteen (sama, jonka jo Anu Heikkilä jätti kehitysjaostossa):

”Kaavamuutoksen yhteydessä päiväkotiin välittömästi rajautuva metsäsaareke poistuu lopullisesti käytöstä siihen suunnitellun kahden omakotitalotontin myötä. Pienestä koostaan huolimatta alueen käyttö on monipuolista ja metsikkö kaupunginosan mittakaavassa pidetty ja merkittävä. Tästä todistaa kiistattomasti alueen lasten omatoimisesti keräämä 67 nimen adressi suositun leikkipaikkansa puolesta. Aluetta käyttävät Sompion koulun opettajat opetuskäytössä. Päiväkodin verkkosivujen mukaan kyseessä on ’seikkailumetsä’, joka monipuolistaa lasten liikuntamahdollisuuksia ja jota käytetään valvotusti. Lapsen metsä on pieni ja lähellä – ja tutkitusti tärkeä luontosuhteen muodostumiselle sekä stressin lievittäjänä.

Kaavoitusratkaisua perustellaan kaupunkirakenteen tiivistämisellä sekä valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla raideliikenteeseen perustuvan kaupunkirakenteen kohdalla.  Kannatan molempia tavoitteita. Kyseessä olevan kaavamuutoksen kahden omakotitalotontin mukanaan tuoma hyöty on kuitenkin erittäin marginaalinen, eikä mielestäni riitä asiassa perusteluksi.