Kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.12.11
Hanna Rautamiehen (vihr.) aloitteen allekirjoitti yhteensä 31 valtuutettua.

”Valtuustoaloite liikuntapaikkarakentamissuunnitelmasta

Keravalla on kartoitettu palveluidenjärjestämissuunnitelmassa keravalaisia tulevaisuuden tarpeita palveluiden järjestämiseksi. Keravalla on erittäin aktiivinen liikunta- ja urheilutarjonta erilaisten harrasteryhmien ja seurojen kautta. Noin 10 000 keravalaista harrastaa liikuntaa erilaisissa urheiluseuroissa ja itsenäisiä aktiiviliikkuja on varmasti enemmän.
Säännöllisen liikunnan terveysvaikutukset ovat kiistattomat. Ihmisen psyykkinen ja fyysinen terveys paranee ja ikääntymisen aikaansaamat muutokset hidastuvat. THL:n mukaan alle kouluikäisen tulisi liikkua 2 tuntia päivässä, tätä vanhemman lapsen päivään tulisi sisältyä liikuntaa1-2 tuntia päivässä. Aikuisen päivittäinen liikunta tuli olla vähintään 30 minuuttia kestävää ja kevyesti hengästymistä aiheuttavaa. UKK-instituutin suositus sisältää ohjeet aikuisliikunnalle. Aikuisen tulee liikkumalla parantaa kestävyyskuntoa liikkumalla useana päivänä 2,5 tuntia reippaasti ja lihaskunnon ja liikehallinnan kehittämiseen on käytettävä kaksi liikuntakertaa viikossa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Keravalla laaditaan kartoitus jo olevista liikuntapaikoista kehittämistarpeineen, kartoitetaan tarvetila uusille paikoille ja laaditaan suunnitelma, jossa määritellään tulevaisuuden tarpeet liikuntapaikkarakentamiselle. Samalla kehitetään toimivaa järjestelmää liikuntapaikkojen varaamiseksi erilaisten tapahtumien käyttöön.”