Kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.12.11 käsiteltiin ensi vuoden talousarviota.
Ryhmämme kannanoton esitti valtuustoryhmän pj Sari Pesu:

”Tulevaisuus on sumuverhon peitossa. Jos tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa aina, nyt se on liki mahdotonta. Talousarviota laaditaan parhaan arvauksen pohjalta, käsikopelolta, sillä kukaan ei näe, miten suhdanteet kehittyvät. Eurooppalainen talouskriisi varjostaa, talouden matalasuhdanne näyttäisi olevan tuloillaan, mutta ekonomistitkaan eivät uskalla ottaa kunnolla kantaa.

Tiedossa on, että maaliskuussa Kataisen hallitus joutuu uudelleen arvioimaan valtiontalouden tasapainoa, uusia säästöjä ja leikkauksia voi olla luvassa ja kuntasektorikaan ei niiltä säästy. Tammikuulle lykkääntynyt kuntarakenne-ehdotuskin uhkaa järkyttää vanhoja ja vakiintuneita ajattelutapoja myös täällä Keski-Uudellamaalla.

Toisaalta inflaatio on laskussa, työttömyys on hienoisessa laskussa sekin, työmarkkinoilla saatiin vakautta tuova raamisopimus ja verotulot Keravalla ovat kehittyneet kuluneen vuoden aikana hiukan vuosi sitten budjettia hyväksyttäessä ennakoitua paremmin. Jos euron romahdusta ei tulekaan, voi ensi vuoteen suhtautua varovaisen toiveikkaastikin.

Tämä käsillä oleva talousarvio perustuu varovaiseen toiveikkuuteen. Vastuullisessa budjetissa käyttötaloutta ei rahoiteta lainarahalla, lainaa voidaan käyttää investointeihin. – Näinhän toimimme omissakin talouksissamme, isommat hankinnat voi maksaa lainalla ja siten jaksottaa rasituksen useammalle vuodelle.

Vaikka talousarvion laadinnan viime vaiheissa pieniä lisäyksiä sosiaali- ja terveystoimen sekä kasvatus- ja opetustoimen määrärahoihin saatiinkin neuvoteltua, vihreä valtuustoryhmä on edelleen huolissaan lakisääteisten tehtävien hoitamiseen suunnattujen varojen niukkuudesta. Moni tarpeellinen asia jää edelleen toteutumatta ja me poliitikot joudumme jatkossa arvottamaan asioita ja miettimään palveluketjujen saattamista optimaaliseen kuntoon.

Jos jotakin mukavaakin tuosta talousarvioesityksestä koettaisi kaivaa, mainitsisin esimerkkinä toisen 10. luokan: meidän on pidettävä huoli nuorisostamme ja kymppiluokat mahdollistavat monelle äärimmäisen tärkeän miettimisvuoden. Nostaisin esiin myös kotisairaalan: sen myötä palvelut paranevat ja se tapahtuu hyvin kustannustehokkaasti. Ja lastensuojelun rakennemuutos: ehkä näillä kaavailluilla toimilla vihdoinkin pystytään ennaltaehkäisemään oikeasti eikä vaan puheen tasolla!

Vaikka ryhmän enemmistö neuvotellun ja nyt käsittelyssä olevan talousarvioesityksen hyväksyykin pitkin hampain, juuri kasvon todellisten lisätarpeiden vuoksi vihreä ryhmä saattaa olla asiasta eri mieltä. Haluan painottaa, että kasvatus- ja opetustoimen lisäys olisi koko ryhmän mielestä ollut tarpeen, mutta parempaa kompromissia ryhmien kesken emme saaneet neuvoteltua.

Jotta totuus ei unohtuisi: ympäristöasioita ei saa unohtaa heikomman kasvun aikanakaan. Aikaisin eilisaamuna globaalit ilmastoneuvottelut Durbanissa päätyivät laihaan sopuun.  – Olemme globaalisti ja kansallisesti edelleen sitoutuneet leikkaamaan ilmastopäästöjämme ja meidän täytyy täällä Keravallakin käydä uudella tarmolla toteuttamaan KUUMA-yhteistyöllä laadittua ilmastostrategiaa. Vaikka lyhyellä tähtäimellä strategiaan kirjatut toimet mm. kiinteistöjen energiatehokkuuden lisäämiseksi ei suuria budjettivaikutuksia tuokaan, energian hinnan edelleen noustessa noilla toimilla on positiiviset vaikutuksensa talouteen. Ensisijainen tavoite on tietysti haitallisten päästöjen vähentäminen ja maapallon lämpenemisen pysäyttäminen.”