Vihreä valtuustoryhmä (ensimmäisenä allekirjoittajana Säde Evilä)
jätti 11.6.12 seuraavanlaisen valtuustoaloitteen:

”Tie Mt 148 alkaa Tuusulasta kiertoliittymänä.  Tien perusparannus Keravan kohdalla on alkamassa lähivuosina. Tietä korjattaessa haluamme Keravan suhtautuvan myönteisesti kiertoliittymien rakentamiseen alle esittämämme perustelut huomioiden.

Iso-Britanniassa liikennetutkimuskeskuksen innovaatio oli 1960-luvulla kertoliittymä, eli mistään uudesta ilmiöstä ei ole kyse. Tiehallinnon (nykyinen Liikennevirasto) mukaan kiertoliittymä, eli liikenneympyrä on liittymä, jossa liittymän keskellä oleva saareke kierretään vastapäivään.

Perusteluja kiertoliittymän rakentamiselle Tiehallinnon mukaan on useita. Kiertoliittymä on muita tasoristeyksiä turvallisempi, autojen välityskyky on hyvä ja sivutieltä tulevan pääsy liikenteen sekaan helpottuu. Sivutie on tässä tapauksessa esimerkiksi Alikeravatie, joka välittää Koffilta ja Kerca-alueelta tulevan liikenteen tielle Mt 148.

Puolet henkilövahinkoihin johtaneista liikenneonnettomuuksista tapahtuu taajamissa ja useimmat niistä liittymissä. Kiertoliittymät ovat vähentäneet näitä onnettomuuksia. Kiertoliittymien välityskyky on hyvä. Yksi maailman suurimmista kiertoliittymistä on Pariisin riemukaaren ympärillä oleva liikenneympyrä.

Kiertoliittymässä autojen välityskyky on hyvä ja siksi kiertoliittymä on ympäristöteko. Ajoneuvot eivät seiso paikoillaan odottamassa esim. liikennevalojen vaihtumista, vaan liikenne sujuu ilman pysähdyksiä.”