Valtuustoaloite 3.9.2012,
ensimmäinen allekirjoittaja Hanna Rautamies (vihr.)

NUORISONEUVOLATOIMINNAN KEHITTÄMINEN KERAVALLA

Vuosittain keravalaisia nuoria putoaa koulutusjärjestelmän ulkopuolelle joko jäämällä vaille jatko-opintopaikkaa tai lopettamalla opinnot kesken. Tällöin nuoret putoavat opiskelijaterveyden-huollon ja muiden opiskelijapalveluiden ulkopuolelle. Keravalle tulisi kehittää nuorisoneuvola-toimintaa jonka asiakasryhmään kuuluisivat esimerkiksi kaikki alle 25-vuotiaat vailla koulutus- tai työpaikkaa olevat nuoret. Syrjäytymisvaarassa olevat, vaille jatko-opintopaikkaa jäävät nuoret tulisi poimia heti yhteisvalintojen jälkeen ja toimia lisäksi yhteistyössä oppilaitosten kanssa, jotta tieto koulupudokkaista saataisiin ja heille voitaisiin heti järjestää riittävää ja oikea-aikaista tukea ja ohjausta.

Yhteiskuntatakuu tulee voimaan vuonna 2013. Nuorten yhteiskuntatakuun tavoitteena on varmistaa, että nuoret löytävät polun koulutukseen ja työhön ja sitä myötä osalliseksi yhteiskuntaan.  Takuun tavoitteena on taata koulutus-, harjoittelu-, työpaja-, kuntoutus- tai työpaikka alle 25-vuotiaille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille. Tähän samaan palvelukokonaisuuteen tulee kytkeä kaikki, myös työvoimapalveluiden ulkopuolelle jäävät tai jättäytyvät nuoret. Nuorten ohjaus nivelvaiheissa on erittäin tärkeää. Tavoitteena tulisi olla jokaisen nuoren siirtyminen koulutukseen ja työelämään mahdollisimman joustavasti. Varhainen panostus maksaa itsensä takaisin kun syrjäytyviä nuoria on Keravalla vähemmän.

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet esitämme, että nuorisoneuvolatoiminta tulisi saattaa vakiintuneeksi osaksi palvelujärjestelmäämme joko muokkaamalla jo olemassa olevia toimintoja tai luomalla uusia moniammatillisia verkostoja.