Vihreiden kunnallisvaalikampanjan teemat ovat avoimuus, palvelut ja ympäristö

Vihreät avasi valtakunnallisen kunnallisvaalikampanjansa tiistaina Vantaalla. Vihreässä kunnassa jokainen voi vaikuttaa lähiympäristöönsä, avun saa läheltä ja liikkumaan pääsee kätevästi. Vihreillä on näissä vaaleissa yli 2 200 ehdokasta, mikä on enemmän koskaan.


Palvelut: Avun saa aina

Vihreät haluaa tuoda kunnalliset palvelut tasavertaisesti kaikkien kuntalaisten ulottuville. Monen arkikokemus on, että esimerkiksi lääkäriin voi olla vaikea saada aikaa tai että palvelut sijaitsevat liian kaukana. Vihreät haluaa, että avun saa aina.

– Tämä on mahdollista, jos viemme palvelut ihmisten luo. Esimerkiksi terveydenhoitajan tai mielenterveyshoitajan vastaanotto voi olla terveyskioskissa, ostoskeskuksessa tai työvoimatoimistossa. Harvaan asutuilla alueilla kioskin vastine on terveysbussi, sanoi Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö kampanja-avauksessa Tikkurilassa.

Kioskeja on kokeiltu muun muassa Lahdessa ja Ylöjärvellä, ja tulokset ovat olleet erittäin hyviä: kävijöitä on ollut ennakoitua enemmän. Kioskit ovat myös tavoittaneet kävijöitä, jotka eivät olisi muuten hakeutuneet hoidettaviksi.

– Jos onnistumme kehittämään ja laajentamaan matalan kynnyksen palveluverkostoa, säästämme ihmisiä inhimilliseltä kärsimykseltä. Aikainen apu on viisasta myös kunnan talouden kannalta. Vastaavaa mallia kannattaisi kokeilla Vantaallakin, sanoi Vihreiden varapuheenjohtaja, vantaalainen kunnallisvaaliehdokas Timo Juurikkala sanoi.

Ympäristö: Julkisilla töihin, kävellen kauppaan

Kunnissa tehdään ympäristön ja ilmaston kannalta kauaskantoisia päätöksiä. Kaavoitus sanelee, miten kodit, kaupat, työpaikat ja harrastukset sijoittuvat, ja miten niiden välillä liikutaan. Kunnat päättävät viheralueista ja elinympäristön viihtyvyydestä. Ne voivat julkisilla hankinnoilla edistää kestävää kehitystä.

– Me haluamme rakentaa sellaisia kaupunkiseutuja, joissa entistä useampi ihminen pääsee töihin tai kouluun junalla, bussilla, pyöräillen tai kävellen. Osan ihmisistä on jatkossakin kuljettava autolla, eikä siitä pidä turhaan syyllistää. Mutta jos teemme oikeanlaista politiikkaa, tuo osuus voi olla selvästi nykyistä pienempi, Ville Niinistö sanoi.

Yli neljännes henkilöautolla tehdyistä matkoista on alle kolmen kilometrin mittaisia, joten lähes kaikkialla voidaan tehdä enemmän pyöräilyn ja kävelyn edistämiseksi. Etenkin kaupunkiseuduilla liikkumista pystytään kehittämään vielä toimivammaksi, nopeammaksi ja edullisemmaksi.

– Marja-Vantaa on hyvä esimerkki alueesta, jossa liikkuminen on suunniteltu järkevästi. Alue on tulevan kehäradan varrella, ja se on suunniteltu pyöräily-ystävälliseksi, Timo Juurikkala sanoi.

Avoimuus: Jokainen voi vaikuttaa

Vihreät lähtee kuntavaaleihin vaatimalla lisää avoimuutta politiikan tekemiseen. Vihreät haluaa korvata vanhat politiikan teon tavat, ummehtuneet sisäpiirit ja ennalta sovitut päätökset avoimella valmistelulla ja aktiivisella keskustelulla. Avoimella politiikalla luodaan mukavia ja viihtyisiä kuntia, jotka menestyvät myös talouden ja työpaikkojen saralla. Avoimuus kattaa kampanjan kaksi muutakin kattoteemaa.

– Avoimen, mahdollistavan ja osallistavan politiikan avulla saavutamme niin paremmat palvelut kuin puhtaamman ympäristönkin. Avoimuus ei ole siis vain huolta prosessista, vaan uskon, että se tuottaa parempia, kestävän kehityksen mukaisia ja viihtyisiä kuntia. Suomalaisten oma aktiivisuus on otettava mukaan kehittämään kuntia. Rakkaus kotiseutuun motivoi asukkaat mukaan. Siksi avoimuus kannattaa, Ville Niinistö visioi.

Vihreät vaatii, että kuntauudistuksen yhteydessä lakiin kirjataan kunnille velvoite huolehtia lähidemokratiasta. Esimerkiksi unnanosavaltuustoilla tulee olla aitoa valtaa ja mahdollisuus päättää omasta budjetistaan. Lisäksi asukkaiden pitää saada äänensä kuuluviin myös epävirallisempia kanavia pitkin.

– Yhden äänen antaminen kerran neljässä vuodessa ei ole enää tätä päivää. Demokratiassa me pystymme parempaankin, Timo Juurikkala sanoi.

Lisätiedot:
Ville Niinistö, puh. 050 512 2094
Timo Juurikkala, puh. 040 555 4013