Vihreä valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.10.12 seuraavan aloitteen:

VALTUUSTOALOITE KOULU- JA PÄIVÄKOTIMETSISTÄ

Koulujen ja päiväkotien läheiset metsät ovat merkittäviä lasten ja nuorten tasapainoisen kehityksen ja luontosuhteen rakentumisen kannalta. Luonnossa oleskelu parantaa lasten ja nuorten keskittymiskykyä ja lisää luovaa leikkimistä. Lähimetsät sopivat ulkoiluun, oppituntien pitämiseen, luontoretkeilyyn, liikuntapäiviin tai iltapäivätoimintaan. (lainattu: Suomen luonnonsuojeluliitto)

Suomen Luonnonsuojeluliitto koordinoi ”Koulumetsät arvoonsa – yhteistyöllä suojelua ja ympäristökasvatusta” -hanketta, jossa tunnistetaan koulutuksen ja kasvatuksen kannalta arvokkaita metsiä ja edistetään niiden säilymistä lasten ja nuorten liikunta-, leikki-, ja oppimispaikkoina. Hankkeeseen voivat osallistua päiväkodit, koulut ja maanomistajat. Hanke on osa Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelmaa (METSO) ja sitä rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö.

Keravan vihreä valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että keravalaisilla lapsilla on mahdollisuus oppimiseen ja luonnosta nauttimiseen omassa koulu- tai päiväkotimetsässään. Pidämme SLL:n koulumetsähanketta hyvänä tapana vahvistaa lasten luontosuhdetta ja opettaa luontevaa luonnossa liikkumista.

Valtuustoryhmämme esittää, että

      selvitetään, ovatko keravalaiset päiväkodit ja koulut mukana hankkeessa ja kannustetaan osallistumaan siihen

      kasvatus- ja opetusvirasto sekä Kaupunkitekniikka yhteistyössä miettivät, millaisia toimia tarvitaan, jotta keravalaiset lapset voivat hyötyä lähimetsistään parhaalla mahdollisella tavalla.

Keravalla 15.10.2012
Vihreä valtuustoryhmä