Ensimmäinen allekirjoittaja Eero Forstén (vihr.):

VALTUUSTOALOITE KEVYEN LIIKENTEEN EDELLYTYSTEN PARANTAMISESTA 

Kuntalain mukaan kuntien tulee edistää kuntalaisten hyvinvointia. Liikuntaa suosiva elinympäristö ennaltaehkäisee sairastumista edistäen sekä fyysistä, psyykkistä että sosiaalista hyvinvointia ja on siten myös taloudellisesti perusteltavissa. Arkiliikunnan edistäminen on myös ilmastoteko. (lainattu: www.liikuntakaavoitus.fi) 

Lasten ja nuorten koulumatkat ovat pyörällä tai kävelleen tehtynä tärkeä osa heidän päivittäistä liikuntatarvettaan. Ne kehittävät myös lasten itsenäistymistä ja vastuullisuutta. Koulumatka ei saa olla liian pitkä tai vaarallinen omatoimisesti kuljettavaksi.  

Ikääntyvien ihmisten arkiliikunnan kannalta tärkeää on reittien esteettömyys, turvallisuus ja levähdysmahdollisuudet. Kun päivittäiset palvelut ovat saavutettavissa kävellen, edistää se kotona asumista mahdollisimman pitkään. Esteettömyys palvelee kaikkia kuntalaisia, myös esim. lastenvaunujen kanssa liikkuvia. 

Me valtuustoaloitteen allekirjoittajat toivomme kaupungilta seuraavia toimia kaiken ikäisten kuntalaisten arkiliikunnan helpottamiseksi:
      Kevyen liikenteen väylien suunnittelussa on huomioitava kouluverkko ja pienten oppilaiden siirtyminen.
      Esteettömyyttä on parannettava. Tällä hetkellä esim. kaupungintaloon ei pääse tietyillä pyörätuoleilla lainkaan.
      Pyörien säilytys- ja pysäköintimahdollisuuksia mm. aseman seudulla on mahdollisuuksien mukaan parannettava.
      Kevyen liikenteen talvikunnossapitoon on panostettava. Voisiko kävely- ja pyörätiet aurata ennen autoteitä? Auto voi kahlata kymmenen sentin loskakerroksessa, pyörä tai rollaattori ei.
      Toivomme myös, että kevyen liikenteen väyliä hiekoitettaessa jätettäisiin pulkan vetämiseen ja potkukelkkailuun tarvittava kaistale hiekoittamatta.  

Keravalla 12.11.2012 
Aloitteen allekirjoitti yhteensä 29 valtuutettua.