Keravan Vihreät valitsivat edustajansa luottamuspaikoille

Keravan Vihreät on nimennyt edustajansa alkaneen kauden luottamuspaikoille. Vihreät saivat vaaleissa yhden lisäpaikan, valtuutettuja on nyt 8, ja ryhmä on valtuuston kolmanneksi suurin.

Vihreät olisivat tahtoneet kehittää luottamuselinpaikkojen jakojärjestelmää nykyistä demokraattisemmaksi ja paremmin vaalitulosta noudattavaksi. Valtuuston suurimmat ryhmät kokoomus ja demarit kuitenkin halusivat pysyä vanhassa, heitä voimakkaasti suosivassa järjestelmässä. – Demokratiallakin on monenlaisia sovelluksia.

Vihreiden tietyt avainpaikat valittiin nyt kahdeksi vuodeksi. Valtuustokauden puolivälissä toteutetaan myöhemmin täsmentyviä vaihdoksia.

”Koko laaja ryhmämme on nuorekas ja vankasti kiinni keravalaisten arjessa. Tähtäämme pontevasti tulevaisuuteen, emmekä tarpeettomasti muistele menneitä. Toimimme tiiviinä ja yhteistyökykyisenä ryhmänä, ja noudatamme avoimuuden periaatetta, niin omassa kuin koko kaupungin toiminnassa”, kuvailee yhdistyksen puheenjohtaja Joanna Ovaska.

Keravan Vihreiden viime tiistaisessa yhteiskokouksessa vahvistamat edustukset:

Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Kirsi Kanerva-Poranen, kaupunginhallitus Sari Pesu ja Säde Evilä, sosiaali- ja terveyslautakunta Heidi Malmgren ja Tuija Laitinen, kasvatus- ja opetuslautakunta Eero Forsten ja Hanna Rautamies, vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja Anna Evilä, jäsen Juan Forsten, kaupunkitekniikka Taina Pikkupeura, kaupunkikehitysjaoston varapuheenjohtaja Veikko T. Valkonen, konsernijaosto Eeva Lahtinen, tarkastuslautakunta Pekka Kauhanen, rakennuslautakunnan varapuheenjohtaja Raimo Onatsu.

Keravan Energian hallituksessa vihreillä jatkaa Anu Heikkilä, Energian hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Petri Asuinmaa ja jäsen Päivi Sivonen, Nikkarinkruunun hallitus Heikki Tarvainen, Keudan valtuusto Joanna Ovaska, lautamies Susanna Hukkanen, Tuusulan seudun vesilaitoksen valtuusto Eeva Lahtinen, uskottu mies Veli-Matti Koho, vammaisneuvosto Kaarina Soinne, keskusvaalilautakunta Berit Kuittinen.

Valtuustoryhmän puheenjohtajaksi valittiin Hanna Rautamies ja neuvottelijoiksi hänen lisäkseen Sari Pesu, Veikko T. Valkonen ja Eeva Lahtinen,

Strategiaryhmiin valittiin: yhteisöllisyys ja nuoriso-ryhmän puheenjohtajaksi Kirsi Kanerva-Poranen, talous Sari Pesu, henkilöstö Eero Forsten, palvelu Hanna Rautamies, viestintä varapuheenjohtaja Veikko T. Valkonen ja elinkeino ja maankäyttö Säde Evilä.