Kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.1.13 esiteltiin vuosittainen kaavoituskatsaus.
Vihreän valtuustoryhmämme kommentti:

Keravan vihreä valtuustoryhmä pitää hyvänä sitä, että viheralueet otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon yleiskaavan laadinnan yhteydessä. Huolimatta siitä, että Keravaan pääkaupunkiseudun läheisyydessä olevana radanvarsikaupunkina kohdistuu runsaasti kaavoituspaineita, meidän tulee pitää huoli siitä, että keravalaisilla on käytössään viihtyisät viheralueet myös jatkossa. Viherkaavan tekemisen yhteydessä saamme toivottavasti tietoa mm. siitä, mitkä alueet ovat sellaisia, jotka tulisi varata pysyvästi virkistyskäyttöön.