Keravan vihreä valtuustoryhmä esitti vuoden 2012 alussa, että Keravalla otettaisiin käytäntöön mm. Espoossa käytössä oleva pisteytysjärjestelmä luottamuspaikkapaikkajaossa. Kokemuksemme mukaan tuo järjestelmä takaa oikeidenmukaisimman ja parhaimmin äänestäjien luottamusta todentavan paikkajaon.

Lyhyesti tuo pisteytysjärjestelmä määrittää kaikille avainpaikoille pistearvot (Esim. puheenjohtajuus 5 pistettä, varapuheenjohtajuus 3 ja lautakunnan jäsenyys 1 piste) ja vaaleissa saatu äänisaalis pisteytetään myös. Kun nuo pistemäärät ovat samanlaisia, ja tehdään säännöt mm. puolueen jäsenmäärille lautakunnittain, taataan oikeudenmukainen luottamuspaikkajako jossa jokainen annettu ääni on samanarvoinen.

Kevättalvella valtuustossa sovimme, että ryhmät kehittelevät yhdessä pisteytysjärjestelmän, jonka mukaan luottamustoimet jaetaan kuntavaalien 2012 jälkeen valtuustokaudelle 2013-2016. Asiaa valjastettiin valmistelemaan ryhmien puheenjohtajisto: Markku Pyykkölä (KOK), Samuli Isola (SDP), Hanna Rautamies (Vihr.), Kyösti Haukipuro (Kesk+RKP), Maila Hölttä (Vas) ja Jouni Tirkkonen (PS). Tavoitteena oli saada sopimus aikaan hyvissä ajoin ennen vaaleja, elokuun aikana.

Ryhmä kokoontuikin ennen kesälomaa kahdesti, jolloin kaikki yhteistoimin olivat pisteytysjärjestelmää valmistelemassa. Kesän vaihtuessa syksyksi kokousta ei saatu enää kokoon vaan isoimmat puolueet pallottelivat kokoonkutsumisvastuuta. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan mikään ryhmä ilmoittanut irtautuvansa pisteytysjärjestelmän valmistelusta.

Vielä vaalienkin jälkeisenä maanantaina, ryhmien kokouksessa, pisteytysjärjestelmää käsiteltiin ja valmisteltiin jakoa varten.

Kun vaaleista oli kulunut viikko, isot ryhmät kokoomus ja sosiaalidemokraatit, irtautuivat pisteytysjärjestelmästä, vaatien tilalle suhteellisen vaalitavan mukaista jakojärjestelmää. Tuo nyt käytetty suhteellisen tavan järjestelmä toi yli 83% puheenjohtajuuksista kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien ryhmille 52% äänisaaliilla.

Viime valtuustokaudella peräänkuulutettiin avoimuutta ja reiluja pelisääntöjä politiikkaan. Sopimuksissa pysyminen takaa hyvän päätöksenteon mallin ja palvelee kuntalaisten etuja.

Toivomme, että pääsemme kuitenkin jatkossa palauttamaan hyvän neuvottelukulttuurin ja päätöksenteonmallin, siten että jokainen tunnistaa ja tunnustaa tehdyt erheet, ottaa niistä opikseen ja keskittyy paremman Keravan rakentamiseen kaupunkilaisillemme.

Hanna Rautamies
puheenjohtaja
vihreä valtuustoryhmä

Pia Lohikoski
puheenjohtaja
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Kyösti Haukipuro
puheenjohtaja
keskusta+rkp:n valtuustoryhmä

Kerava
Kirjoitus on vastine Keski-Uusimaa- lehdessä käytyyn keskusteluun Keravan luottamuspaikkajaosta.
Julkaistu Keski-Uusimaassa 29.1.13.