Valtuustoaloite esitettiin valtuuston kokouksessa 4.3.2013. Valtuutetuista 33 allekirjoitti aloitteen.

Pyöräilyä on Suomessa pyritty edistämään jo vuosikymmeniä. Pyöräilyolosuhteet ovat parantuneet ja mahdollistavat nykyisten pyöräilymäärien säilymisen. Pyöräily ei kuitenkaan ole suuresti lisääntynyt, koska mm. yhdyskuntarakenne on hajanainen ja elintavat ovat passivoituneet. Kuten tiedämme, yksityisautoilun osuus työmatkaliikenteessä kasvaa jatkuvasti.

Pyöräilyä on kuitenkin mahdollista voimakkaasti lisätä parantamalla pyöräilyolosuhteita ja lisäämällä liikkumisen ohjausta ja siihen tähtäävää markkinointia.

Kioton sopimuksen mukaista CO2 -päästöjen vähentämisvaatimusta on vaikea saavuttaa ilman tehostettuja toimia, joista yksi keskeinen on pyöräilyn lisääminen. Päästöjen vähentämisvaatimukset tulevat nykyisestään vielä kiristymään. Kuten tiedämme, liikenneväylien rakentamisen ja kunnossapidon rahoitus on entistä tiukemmalla. Siksikin autoliikenteen kasvu pitää saada talttumaan.

Liikkumisen ohjauksessa on ratkaisevan tärkeää sekä valtion että kuntien kannalta, miten eri toimenpiteet saadaan laajasti toteutettua kunnissa. Tässä työssä Pyöräilykuntien verkostolla on pyöräilyn ja jalankulun edistäjänä tärkeä ja kasvava rooli.

Kuntien ja myös Keravan terveydenhoitomenot tulevat kasvamaan voimakkaasti, jollei ihmisiä saada liikkumaan omin voimin nykyistä enemmän. Se edistää keravalaisten hyvinvointia ja parantaa elämisen laatua.

Pyöräilykuntien verkoston kautta saatavat taloudelliset hyödyt kohdistuvat terveydenhoidon lisäksi myös mm. infrarakentamiseen, matkailuun ja koulukuljetuksiin. On laskettu, että jo 0,05 %:n kasvu kunnan pyöräilyssä tuo takaisin pyöräilykuntien verkoston jäsenmaksun.

Päätyön pyöräilyn edistämisessä tekee luonnollisesti kunta, kunhan se sen myös tekee. On kuitenkin havaittu, että verkosto toimii myös hyvänä kannustimena kunnan omissa hankkeissa. Kunnan kannalta kyse on useita hallintokuntia palvelevasta jäsenyydestä. Lisäksi monet verkoston vaikutuskanavat ja hankkeet palvelevat kuntia yleisesti ja hyödyt niistä tulevat välillisesti.

Verkosto on myös keskeinen pyörämatkailun kehittäjä Suomessa. Mitä vahvempi on verkoston jäsenpohja, sitä vahvemmat ovat verkoston vaikuttamis- ja toimintamahdollisuudet.

Kerava on aikoinaan palkittu laajasta pyörätieverkostostaan. Olemme juuri sen kokoinen kaupunki, jossa palvelut ovat kävely- ja pyörämatkan päässä. Meillä olisi oivat mahdollisuudet kehittää Keskisen Uudenmaan pyörämatkailua yhdessä naapurikuntien kanssa.

Hyvä polkaisu siihen suuntaan olisi liittyminen yhteiseen Pyöräilykuntien verkostoon.

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että Keravan kaupunki siihen liittyy.

Sari Pesu, kaupunginhallituksen jäsen