Aloite jätetty kaupunginvaltuustossa 4.3.13.
Ensimmäisenä allekirjoittajana vihreiden Heidi Malmgren. 

Valtuustoaloite koskien perhepäivähoitajalle maksettavaa korvausta oman lapsen hoidosta

”Keravalla voi toimia perhepäivähoitajana ja samalla hoitaa kotona omia lapsia. Ryhmäkoko tulee kuitenkin aina olla max. neljä alle 6-vuotiasta lasta.
Jos hoitajan oma lapsi tai lapset ovat alle 3-vuotiaita, saa heistä Kelalta kotihoidontukea (n.300€/kk). Hoitolapsista kaupunki maksaa palkkion, mutta ei hoitajan omista lapsista.
Kun hoitajan omat lapset täyttävät 3-vuotta Kelan maksama kotihoidontuki päättyy. Tämä johtaa tilanteeseen, että hoidettavien lapsien määrä ei vähene, mutta hoitajan kuukausiansiot pienenevät.
Jos hoitajalla on esim. kaksi omaa lasta ryhmässä, hoitaa hoitaja neljä lasta kahden palkalla.

Perhepäivähoito on kaupungille edullisin hoitomuoto, joten jo siksikin kannattavaa varhaiskasvatusta. Kaupunki säästää myös siinä, että hoitaja hoitaa omia lapsiaan kotona.

Me allekirjoittaneet valtuutetut toivomme, että kaupunki maksaisi perhepäivähoitajille edes yhdestä hoitajan omasta 3-vuotta täyttäneestä lapsesta koithoidontukea (n.300€/kk) vastaavan summan.”