Kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.1.14 jätettiin valtuustoaloite kotisairaalatoiminnasta. Aloitteen ovat laatineet Säde Evilä (vihr.) ja Heli Karhu (sdp).

Aloite kotisairaalatoiminnan käynnistämiseksi Keravalla

Väestö vanhenee ja erilaisten palvelujen tarve kasvaa ja tarve myös tuottaa palveluja uudella tavalla. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on välttämätöntä arvioida sitä, vastaavatko olemassa olevat palvelut tarpeeseen ja yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Julkiselta sektorilta odotetaan palvelujen tuottavuuden kasvattamista. Kataisen hallituksen rakenneuudistusohjelmassa painotetaan voimakkaasti laitoshoidon purkamista ja kotihoidon lisäämistä sekä taloudellisista mutta myös inhimillisistä syistä johtuen. Keravan strategiassa myös panostetaan kotihoidon lisäämiseen.

Moni sairaalassa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla annettu hoito voidaan toteuttaa turvallisesti kotona. Kotisairaalahoidon piiriin soveltuvat erityisen hyvin potilaat, joita infektiosairauden vuoksi on hoidettava suonensisäisesti annettavilla antibiooteilla. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi keuhkokuume sekä virtsatie- ja ihoinfektiot. Kotisairaala mahdollistaa myös verensiirrot, kroonisten haavojen hoidot ja hienotunteisen saattohoidon esimerkiksi syöpäpotilaalle. Kotisairaalahoidolla vältetään altistuminen isojen hoitoyksikköjen riskeille, kuten yleistyneille sairaalabakteereille. Kotisairaalan palvelu on siis vaihtoehto vuodeosastohoidolle. Kotisairaalahoitoon siirtyminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon ja potilaan omaan toiveeseen.

Vuoden 2013 aikana ovat erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksut Keravalle olleet ainakin 94 000 e.  Tämä raha maksetaan siis HUS:lle ja se on poissa keravalaisten terveyspalveluista ja palveluiden järkiperäisestä organisoimisesta. Kotisairaalatoiminnan käynnistäminen vapauttaa terveyskeskuksen vuodeosaston akuuttipaikkoja niitä tarvitseville, jolloin myös mahdolliset tulevat siirtoviivemaksut pienenevät. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on etsittävä uusia toimintatapoja – ja malleja, joilla tuotetaan turvallisesti tarvittavat terveydenhuollon palvelut. Kotisairaalatoiminnan käynnistäminen yksi uusi tapa tuottaa terveydenhuollon palveluja ja on Keravan strategian mukainen toimenpide.

Esitämme tässä valtuustoaloitteessa, että kotisairaalatoiminnan suunnittelu ja sen käynnistäminen käynnistetään Keravalla joko
a) toimenkuvien tarkistamisen ja siirtämisen avulla nykyisten resurssien puitteissa
b) erikoissairaanhoidon budjetista siirretään tarvittava resurssi kotisairaala toiminnan käynnistämiseksi
c) selvitetään, päivystyskäytänteiden muuttamista siten, että kotihoidon kriteerit täyttävät, mutta suonen sisäistä antibioottihoitoa tarvitsevat potilaat, saavat antibioottihoidon päivystyksessä.
d) selvitetään, onko mahdollista tuottaa kotisairaalatoiminta yhdessä Järvenpään kaupungin kanssa. Järvenpäässä kotisairaalatoiminta on olemassa oleva palvelumuoto.

Keravalla 27.01.2014

Heli Karhu ja Säde Evilä
– lisäksi aloitteen allekirjoitti 44 muuta valtuutettua