SOTE-UUDISTUS

sari pesu

Alkuun kuulimme esityksen sote-uudistuksesta. Päätös alueista on tehty, oikeastaan moni muu asia on kesken. Päättämättä on muun muassa rahoitus (mahdollisesti kuntayhtymämalli), kuka omistaa rakennukset ja mikä on henkilöstön asema?Tavoitteena uudistuksella on yhdenvertaiset palvelut riippumatta asuinkunnasta, toimivat palveluketjut, joissa asiakasta ei pompotella, 
purkaa hallintoa ja hallinnon raja-aitoja sekä vähentää palvelujen tarpeetonta päällekkäisyyttä, turvataan varhainen puuttuminen, siirretään painopistettä ehkäiseviin ja oikea-aikaisiin palveluihin, kaventaa väestön hyvinvointi- ja terveyseroja, turvataan palvelujen rahoitus, turvataan osaavan henkilöstön saatavuus, osaaminen ja työhyvinvointi.
Soteuudistuksessa on erotettu järjestämis- ja tuottamisvastuu, käytännössä esim. kuntayhtymä järjestää ja yksittäinen kunta tuottaa kyseisen palvelun. Sote-puolella on jo pitkään tuotteistettu palveluja, joten tämänkaltainen tilaaja-tuottajamalli sopinee hyvin tällekin puolelle. Tuleva Keravan sote-alue on siis nykyinen HUS ja EKSOTE (Etelä-Karjala) yhdessä. Päätöksentekoelin on myös sopimatta.
NUORISOPALVELUT
Seuraavaksi esiteltiin nuorisopalveluja ja uutta mobiilinuorisotoimintaa. Kaiken kaikkiaan innostava ja hyvä esitys. Tutkimustenkin mukaan nuorisotoimen kannattaa ”kehittyä” niin sanotusta tilakeskeisyydestä asiakaslähtöisyyteen. Eli ei makseta tiloista vaan toiminnoista. Jotkut valtuutetut kyllä haikailivat menneisyyteen ja vanhaan hyvään aikaan, mutta maailma muuttuu. Miksi pitää yllä talopalvelua, joka ei nuoria tavoita riittävästi. Sokerina pohjalla: uudistusta on valmisteltu yhdessä nuorten kanssa.

NIKKARINKRUUNU
Sitten esiteltiin Nikkarinkruunua. Asunnottomien määrä on pudonnut puolella. Uusi asumisneuvoja (entinen sosiaalinen isännöitsijä) ehkäisee häätöjä. Vuokrat nousevat n. 3 prosentttia vuosittain, vaihteluväli 2-6. Käyttöaste on hyvä.

PÄÄTÖSASIOITA:

Tipakkeen johtokunnan jäsenen eronpyyntö, joka myönnettiin.

Talousarviomuutokset: neuvotteluissa sovitut lisäykset sovittiin soteen ja vapariin. Säteen aloite kotihoidon lääkäristä vihdoin toteutuu. Lisämääräraha annettiin valtuustossa nyt jo toista kertaa.

Alikeravan koulu sai korjausrahat. Eero kysyi epäselvyyttä Ali-Keravan koulun vaalean rakennuksen korjauskustannuksista: Kasvon kokouksessa sanottiin vaalean rakennuksen olevan korjauskelvoton, ja kaupunginhallituksessa vaalean rakennuksen osuus remontista on vain n. 60 000? Tekniikan johtaja ei osannut vastata, eikä Kasvon johtaja ei ollut paikalla. Eli odotellaan vastausta. Eeron puheenvuoro kuului näin:

”Ali-Keravan koulun vaalean rakennuksen suhteen on tapahtunut ilahduttava ihmeparantuminen.
Lautakunta käsitteli koulun tilannetta kokouksessaan 12.12.2014. Tällöin alkuperäinen päätösesitys esitti koulun kiinteistöjen opetuskäytöstä luopumista. Esityslistan viimeinen kappale ennen tätä päätösehdotusta alkaa sanoilla ” Ali-Keravan vaaleaa rakennusta ei kyetä korjaamaan opetuskäyttöön.”

Nyt uusien arvioiden valossa rakennus ei suinkaan ole korjauskelvoton vaan päinvastoin sen korjaaminen tulee maksamaan koko remontista vain murto-osan, 63 tuhatta euroa.

Haluan tietää, mihin perustui lautakunnalle annettu tieto koulurakennuksen korjauskelvottomuudesta.”

– Nuorisopalveluista: Häkki jää nyt sitten tyhjilleen. Tekniikan johtokunta ei myöntänyt peruskorjausrahaa (pöytäkirjaa ei ole vielä kaupunginhallituksessa hyväksytty, eli otto-oikeutta voidaan vielä käyttää). Neuvottelut Pomppu-päiväkodin siirtymisestä Häkin tiloihin ovat loppuneet, tilanteen epäselvyys ja mahdollisesti korkeampi vuokra ovat pysäyttäneet neuvottelut. Häkin tila jää siis tyhjilleen, eikä sitä voida korjatakaan!! Rahaa ei myönnetty 8.4. tekniikan johtokunnan kokouksessa ja päätös oli äänestyspäätös. Meidän vihreä jäsenemme Taina Pikkupeura äänesti korjausrahan myöntämisen puolesta, mikä lienee meidän koko ryhmämme kanta.

Kasvatus- ja opetustoimen johtosääntö ja virkamuutos hyväksyttiin. Käytännössä entinen lukion johtaja siirtyy kehitystehtäviin ja palvelee koko toimialaa.

Nuorisovaltuuston lautakuntapaikat: nuorisovaltuusto saa yhden edustajan lautakuntiin sekä tekniikan johtokuntaan että kaupunginhallituksen alaisiin jaostoihin. Hieno juttu, onnea!!!

Tipakkeesta riitti keskustelua. Alkuperäinen esitys oli valiokunnan perustaminen valmistelemaan Tipakkeen johtokunnan erottamista. Johtokunnan jäsenet ovat kuitenkin jo ehtineen pyytää eroa, joten valiokunta todettiin nyt tällä toimeksiannolla turhaksi. Asiaa tullaan vielä käsittelemään, mm. uuden johtokunnan perustaminen. Tällekin asialle taustaa on paljon, sisäinen tarkastus on havainnut puutteita Tipakkeen johtamisessa. Lisäksi perussuomalaisten valtuutettu Havansi on huolissaan aiemmin ei-julkisen asian vuotamisesta julkisuuteen.

Valtuuston puheenjohtaja muisti vielä toivottaa koko valtuuston puolesta meidän Annalle hurjasti onnea poikavauvan johdosta!