Kanerva-Poranen Kirsi

Huomioita valtuuston kokouksesta 2.6.14 on kirjannut
Kirsi Kanerva-Poranen.

 

ENNEN VIRALLISTA KOKOUSTA

Kokouksen alussa kaupungin työntekijät Erja Visti ja Raija Hietikko palkittiin tasavallan presidentin myöntämin mitalein. Molemmat työntekijät ovat toimineet pitkään ja ansiokkaasti sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla.

Keravan Energia Oy:n toimitusjohtaja Jussi Lehdon katsauksessa kuulimme ajankohtaisia uutisia. Tällä hetkellä puhuttaa Fennovoiman omistajaosuudet. Keravan Energian kasvumahdollisuudet ovat hyvät. Tulevaisuudessa kustannusten nousua saattaa tulla valtion ja EU:n uusista ohjeistuksista liittyen ilmastoon ja ympäristöön. Toimitusjohtaja tähdensi energiayhtiön tuotannollista omavaraisuutta. Keravalaiset saavat edelleen edullista sähköä – hyvä niin. Jos aihe kiinnostaa enemmän: http://keravanenergia.verso.fi/en/esittely-8

KOKOUS

Lomakauden johdosta valtuutettuja oli tavanomaista enemmän poissa. Varavaltuutetut olivat kuitenkin kaikki ansiokkaasti paikalla. Myös nuorisovaltuutettu oli ensimmäistä kertaa valtuuston kokouksessa virallisena osallistujana. Valtuustosali oli lisäksi täynnä koulutulokkaiden vanhempia, joita kiinnosti vuoden 2014 talousarvion toteuttamisen seuranta.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mikko-Petteri Masalin esitteli arviointikertomuksen 2013. Tarkastuslauta antoi kiitosta ja kehittämisehdotuksia. Jatkossa toivottiin selkeämpiä ja mitattavampia toimialakohtaisia sitovia tavoitteita. Sosiaali- ja terveyshuollon hallinnon toivottiin vakiintuvan. Puheenvuoroissa nousi esille myös erityisesti maahanmuuttajanuorten työttömyys ja henkilöstön hyvinvointi.

Jokaisen poliittisen ryhmän edustaja piti ryhmäpuheenvuoron vuoden 2013 tilinpäätöksestä.

Ryhmäpuheenvuoro Keravan kaupungin tilinpäätöksestä 2013

”Hyvä  kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, valtuutetut ja kuntalaiset.
Käsittelyssä oleva tilinpäätös käsittelee kuluvan valtuustokauden ensimmäistä vuotta.

Voidaan sanoa, että elämme melkoisen hyvin toimeen tulevassa kaupungissa.  Asukasta kohden lainamäärä oli vuonna 2013 1335 euroa, kun Tilastokeskuksen mukaan kuntien asukasta kohden oleva lainakanta oli keskimäärin 2 540 euroa.

Yli 7 miljoonan ylijäämä lämmitti. Ajoittain lähes kuumotti. Hetken olimme ymmällämme, ja ylijäämä kirvoitti lisämäärärahapyyntöjä. Tiukka talouskuri vuonna 2013 johti joidenkin palveluiden heikentämiseen, ja kuntalaisillehan olemme halunneet tarjota niitä hyviä palveluita.

Näin tilinpäätöksen yhteydessä on ollut myös ilahduttavaa huomata, että vuodelle 2013 asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääpiirteissään suunnitelmien mukaisesti.  Erilaisia kehittämishankkeita on toki edelleen vireillä ja vuonna 2013 aloitettu kaupungin strategiatyö jatkuu.

Kaupungin palveluksessa oli vuoden 2013 lopussa 1723 työntekijää. Kiitämme jokaista työntekijää keravalaisen hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen tehdystä
työstä.

Esimerkiksi suun terveydenhuoltoa ja erityisopetusta on kehitetty, kirjaston toiminta ja museo Sinkka ovat ansiokkaasti olleet ajan hermolla.

Mutta haasteita riittää. Toimeentulotukiasiakkaiden määrä on kasvanut ja työttömyysaste on noussut  2.7% vuodesta 2012. Ennaltaehkäisevää työtä on jatkettava. Investointitarpeita on myös vielä yhdessä pohdittava eikä heikommassa asemassa olevia tule myöskään unohtaa. Uimahallikin on tulossa vihdoin päättäjien arvioitavaksi.

Tulevaisuudessa voisimme yhdessä pohtia sitä, miten talousarvion valmistelu saataisiin kuntalaisiin nähden avoimemmaksi. Tarvitsemme myös vuoropuhelun ja osallisuuden lisäämistä kuntalaisten, poliitikkojen ja viranhaltijoiden kesken.

Näillä saatesanoilla Keravan Vihreä valtuustoryhmä kiittää muita poliittisia ryhmiä ja viranhaltijoita. Kiitämme samalla tarkkanäköisestä arviointikertomuksesta.”

Vuoden 2014 talousarvion toteuttamisen seurantaan tehtiin lisäys, mikä mahdollistaa viranhaltijoiden uudet päätökset koulutulokkaiden kohdalta Savion ja Kalevan alueella. Kuntalaiset olivat aktiivisia, ja poliitikoissa heräsi halu tehdä muutoksia aikaisempiin päätöksiin, jotta pienet koululaiset pääsisivät heitä lähimpään kouluun. Toivon, että viranhaltijat jaksaisivat vielä viedä työn loppuun asti näin kesän kynnyksellä jo varsinaisen koulutyön loputtua.

Lisäys päätösehdotukseen: ”Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen viranhaltijat kokoontuvat mahdollisimman pikaisesti ratkaisemaan perusopetuksen opetusjärjestelyt lv 2014-2015 osalta myönnetyn 390 000 euron lisämäärärahan puitteissa ja tarvittaessa parakkihankinnoin siten että tulevia Savion ja Kalevan 1.-luokan oppilaita ei tarvitse vyöryttää muihin kouluihin.
Valtuusto valtuuttaa kasvatus- ja opetuslautakunnan poikkeamaan aiemmin asetetusta luokkakokotavoitteesta.”

Tipakkeen johtokunnan jäsenille myönnettiin ero ja heille valittiin uudet edustajat. Kokoomuksen edustaja jatkaa kuitenkin tehtävässään.

Keravan vanhuspoliittisen ohjelman seurantaraportti oli esittelyssä. Raija Hietikko esitteli raportista erityisesti ohjelman kuusi painopiste-aluetta. Luettelen painopistealueet lyhennettynä: palvelurakennetta kehitetään laitospainotteisuudesta kodinomaisuuteen, ennaltaehkäiseviä toimia lisätään ikäihmisten toimintakyvyn lisäämiseksi, liikuntamahdollisuuksia lisätään, yhteistyötä tehdään muiden vanhustyöntoimijoiden kanssa ja palveluiden laatua ja saavutettavuutta seurataan. Keskustelua herätti erityisesti omaishoitajien aseman parantaminen. Asiaan liittyen tehtiin valtuuston yhteinen ponsi Lahja Havansin aloitteesta. Ponnen avulla halutaan omaishoidon tukimuotoja monipuolistaa, omaishoidon tukikriteereitä tarkentaa ja omaishoidon tuen määrää nostettavan.

Päivitetty vanhuspoliittinen ohjelma tulee lähiaikoina kaupungin sivuille.

Säde Evilän ja Pia Lohikosken tekemään valtuustoaloitteeseen tähdelounaiden myynnistä kouluruokailun hävikin vähentämiseksi saatiin vastaus. Keravan lukiossa aloitetaan kokeilu tähdelounaiden myymisestä elokuussa 2014. Vastaavanlaista toimintaa on jo muutamassa muussakin Suomen kunnassa, ja palaute on ollut hyvin myönteinen. Hienoa, että Keravakin lähtee rohkeasti kehittämään toimintojaan.

Perussuomalaisten Jouni Tirkkonen jätti valtuustoaloitteen valtuustossa käytettävän puheajan lyhentämisestä 3 minuuttiin.

LOPPUTUNNELMAT

Kokous kesti kolme tuntia ja kaikki kiirehtivät koteihinsa sosiaalisen median ääreen. Facebookissa keskustelu jatkui kokousillan aikana vielä pitkään. ”Somen” vaikutuksia päätöksiin sivuttiin myös useammassa puheenvuorossa. ”Somen” kanssa on opittava elämään. Harmi vain, että niitä epävirallisia kohtaamisia ihan kasvotusten on nykyään liian vähän. Tapaamisiin! 🙂