Eeva Lahtisen puheenvuoro kaupunginvaltuustossa 13.10.14:KauppiEeva

”Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt arviontikertomuksessaan huomiota moniin tärkeisiin kohtiin. He ovat kiinnittäneet erityistä huomiota muun muassa Keravan korkeaan työttömyysasteeseen. Erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Viimevuoden lopussa pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli 22 % ja tänä vuonna osuus on kasvanut jo 26,3 %:iin.

Työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrän lisääntyminen näkyy toimeentulotuen tarpeen lisääntymisenä ja työmarkkinatuen kuntamaksujen kasvamisena. Valtio on kerännyt työmarkkinatuen kuntamaksuja kunnilta yli 500 päivää työttömänä olleista. Kunta joutuu maksamaan sakkomaksuina puolet pitkäaikaistyöttömän työmarkkinatuesta. Ensi vuoden alusta pitkäaikaistyöttömiksi katsotaan yli 300 päivää työttömänä olleet. Tämän on arvioitu nostavan Keravan maksamia sakkomaksuja 1,5 miljoonalla eurolla.

Nyt olisikin äärimmäisen tärkeää selvittää millaisilla tukitoimilla yli 300 päivää työttömänä olleita voitaisiin saada entistä enemmän palaamaan työelämään. Sakkomaksujen sijaan rahaa voitaisiin käyttää enemmän palkkatuella työllistämiseen eri hallintokunnissa. Tukityöllistettyjä voitaisiin varmasti hyödyntää monissa tehtävissä ja näin saada työttömille työkokemusta ja mielekästä tekemistä, jotka edesauttavat edelleen työllistymistä. Olisi myös äärimmäisen tärkeää selvittää voitaisiinko kuntouttavan työtoiminnan määrää lisätä ja millaisilla muilla kuntouttavilla toimilla sekä päihde- ja mielenterveyspalveluilla voitaisiin auttaa pitkäaikaistyöttömiä takaisin työelämään.

Nyt Keravalla ollaan palkkaamassa yksi sosiaalivirkailija lisää auttamaan pitkäiaikaistyöttömien työllistymiseen. Yhden sosiaalivirkailijan vuosipalkkaan menevät kustannukset ovat 40 000 €, joten heitä kannattaisi palkata enemmänkin auttamaan työllistymisessä. Tuo raha menisi hyvään tarkoitukseen ja voisi tuoda rikkautta työllistettyjen elämään sekä heidän työllään palvelua saavien kuntalaisten elämään, eikä pelkkiin sakkomaksuihin.

Työllistäminen on koko kaupungin ja kaikkien hallintokuntien yhteinen asia, johon täytyy suhtautua vakavuudella ja ryhtyä pikaisiin toimiin.”