Veikko T. Valkosen (vihr.) laatiman aloitteen allekirjoitti yhteensä 37 valtuutettua.

Valtuustoaloite 10.11.2014
Keravan kaupungin autokannan muuttaminen sähköautoiksi

Esitämme toimenpiteisiin ryhtymistä, että Keravan kaupungin käytössä oleva autokanta muutetaan sähköautoiksi. Tämä olisi luontevinta toteuttaa portaittain sopimusten tai ajoneuvojen uusintavaiheessa ja koskisi niitä ajoneuvotyyppejä, joista on tarjolla sähköautoja.

Kerava on tunnetusti kehityksen eturintamassa kulkeva, alaltaan tiivis kaupunki, jossa sähköautoilla liikkuminen latauksineen toimisi erinomaisesti. Kuten tiedämme, sähköautojen käytöstä ei synny ilmastoa saastuttavia päästöjä ja niiden aiheuttama ajomelu on minimaalinen.

Hanke on luontevaa toteuttaa yhteistyössä lähes kokonaan omistamamme Keravan Energian kanssa. Siellä on hyvää asiantuntemusta ja sähköautojen tarvitsemaa energiaa. Yhteinen hanke edistäisi kaupungin voimassa olevia strategioita ja myös energiayhtiön toiminta- ja imagotavoitteita.