Säde Evilä

Kaupunginvaltuutettu,
kaupunginhallituksen jäsen (vihr.)
Säde Evilä:

Keravan päivystyksen siirto Peijakseen klo 16:sta jälkeen on kirvoittanut kysymyksiä, aiheesta. Uusi päivystysasetus edellyttää päivystysyksiköltä tukipalveluja mm. röntgenin sekä laboratorion aukioloa päivystysaikana. Soteuudistus on tulollaan ja samanaikaisesti valtio tuo uudenlaisen päivystysvelvoiteen. Kunnille sälytetään kaiken aikaa uusia velvoitteita joita kuntien kukkarot eivät kestä.

Uuden päivystysasetuksen tarkoituksena on lisätä potilasturvallisuutta ja opettaa kuntalaiset uudenlaiseen päivystyskäyttäytymiseen. Päivystykseen tulee mennä kun on kyseessä akuutti, välitön terveyttä uhkaava vaiva, muut vaivat tulee hoitaa päiväsaikaan. Ongelmana on ollut terveyskeskusaikojen rajallinen saanti. Tällä hetkellä päivävastaanottoon jonotusaika on useita viikkoja. On vaivoja joiden kanssa ei voi odottaa tuota aikaa ja siksi asukkaat hakeutuvat päivystyksen.

Päivystyksen siirron uskotaan tuovan lisää resurssia päivävastaanottoaikoihin. Akuutti – ja päivävastaanottoaikoja on saatava selkeästi lisää. Kaupunginhallitus edellytti päivystyspäätöstä tehdessään selvittämään mitä maksaisi ja millä edellytyksillä akuuttivastaanottoa voisi järjestää Keravalla klo 18 asti.

Joku kuntalainen on epäillyt, että päättäjillä ei ole kokemusta päivystyksistä. Henkilökohtaisesti voin kertoa, että minua askarrutti päivystyksen siirto erityisesti omien kokemusten valossa. Haluan kiittää Keravan terveyskeskuksen päivystyksen omaa henkilökuntaa osaavasta ja ammattitaitoisesta työotteesta. Työtä on tehty jopa päivystyksen sulkemisajan jälkeen. Potilas on hoidettu loppuun eikä turhaa lähettämistä Peijakseen ole tapahtunut.