Eero ForsténKaupunginvaltuustossa 8.12.14 päätettiin talousarviosta seuraavalle vuodelle.

Vihreiden ryhmäpuheenvuoron asiaan liittyen käytti
valtuustoryhmämme puheenjohtaja Eero Forstén.

”Maailmalla turvallisuuden tunne on järkkynyt. Sitä ovat järkyttäneet mm. globaali taloudellinen epävarmuus, ääriliike Isiksen toiminta Lähi-Idässä sekä Venäjän toiminta Krimillä ja muualla Ukrainassa. Maapallon kestokyky on kovilla. Maailma alkoi elää velaksi maapallon kantokykyyn nähden syyskuussa.  Kaukaisia asioitako keravalaisessa politiikassa? Kyllä ja ei. Me olemme täällä tässä salissa siksi, että pyrimme kantamaan poliitikkoina vastuumme keravalaisten kuntalaisten hyvinvoinnista mahdollisimman hyvin. Emme ole pelastamassa koko maailmaa. Kuitenkaan Kerava ei ole muusta maailmasta erillään, joten meidänkin pitää kaikissa toimissamme pyrkiä kestävää kehitystä tukeviin ratkaisuihin myös täällä kuntatasolla.

Keravalla olemme tehneet kuluneen vuoden aikana valtakunnallisten lakimuutosten ja vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi hankalia, mutta samalla myös uudistuksellisia, päätöksiä. Esim. kokeiluluonteinen terveyskeskuksen akuuttivastaanoton laajentaminen yhdistettynä päivystyskäytänteiden muutoksiin on herättänyt paljon keskustelua ja erilaisia mielipiteitä.

Olemme tehneet hyviä päätöksiä. Olemme jo sopineet uimahallin remontista ja luokkakoon pienentämisestä ensi vuodelle. Myös tärkeää työtä tekevät omaishoitajat saavat tukea jaksamiseensa, kun heille mahdollistetaan vapaa-aikaa hoidon kärsimättä. Nuorison hyvinvointia tukeva Keravalisä palkitsee niitä yrityksiä, jotka palkkaavat nuoren oppisopimuskoulutukseen. Vihreä valtuustoryhmä pitää tärkeänä turvata tehdyt uudistukset myös jatkossa. Luokkakokoa tulee edelleen pienentää jo lasten tasa-arvoiseen kohteluun perustuen. Oppisopimuskoulutusta tulee rohkeasti ulottaa myös kaupungin omiin hallintokuntiin. Siten pystymme vastaamaan kuntamme nuorison koulutustarpeeseen aiempaa monipuolisemmin, minkä ansiosta koulutamme kuntamme tarvitsemia hyviä veronmaksajia.

Kunnallinen päätöksenteko tarvitsee sujuakseen johdonmukaista, lujaa ja pätevää virkamiestyötä. Vihreä valtuustoryhmä kiittää viranhaltioita jaksamisesta ja tästä työpanoksesta, jonka suorittamista heikko taloudellinen tilanne kovasti vaikeuttaa.

Kun virkakoneisto ja poliitikot toimivat samansuuntaisesti ja tulevat hyvin toimeen keskenään, kuntalaiset voivat kokea, että heidän asioitaan hoidetaan mahdollisimman hyvin.

Mitä pitäisi ajatella sitten siitä, että kuluneen vuoden aikana kansalaisaktiivisuus on ollut poikkeuksellisen vilkasta? Jopa mielenosoituksia on pidetty kasvatuksen ja opetuksen toimialaan liittyen. Vaikka kuntalaisten aktiiviseen toimintaan on valitettavasti liittynyt myös asiatonta käytöstä virkamiehiä kohtaan mm. sosiaalisessa mediassa, kansalaisaktiivisuudesta voivat poliitikot ja virkamiehet olla kuitenkin tyytyväisiä. Kuntalaiset eivät ole jääneet heille tärkeissä asioissa passiivisen kohteen asemaan, vaan he ovat tuoneet rohkeasti ja aktiivisesti esille, mitä he kuntalaisina poliitikoilta ja virkamiehiltä odottavat. Erityisen ilahduttavaa on ollut nuorisovaltuuston jäsenten aktiivisuus. Nämä nuoret ovat osallistuneet lautakuntien ja valtuuston toimintaan, ja he ovat esittäneet rakentavia, luovia ja tässä päivässä kiinni olevia ajatuksia. Voimme olla tyytyväisiä; hyviä poliitikkoja on tulossa lisää!

Muistakaamme myös Olof Palmen viisaus: Yleistä mielipidettä ei voi vastustaa, ei edes poliitikko. Kun kansalaisaktiivisuus nähdään resurssina eikä uhkana, pääsemme poliittisessa päätöksenteossakin entistä parempiin ratkaisuihin.

Politiikka parhaimmillaan ei ole harvainvaltaa tai salatiedettä. Kaupunginhallituksen päätös lisätä kaupungin omistusta Fennovoimasta tehtiin salaisen listan pohjalta. Kun hanketta koskevien tietojen luovuttaminen on kiellettyä, voi vain huolestuneena kysyä, minkälaisen päätöksen kaupunginhallitus on ylipäätänsä tehnyt.  Siis kaupunginhallituksella ei ollut käytössään kaikkea tietoa Fennovoiman hankkeesta. Haluammeko tämän tyyppistä toimintaa lisää?

Ensi vuonna saamme käsiteltäväksemme ilmeisesti nykymuodossaan viimeisen yleiskaavan. Ryhmämme pitää tärkeänä, että siinä turvataan riittävät luonto-, virkistys- ja retkeilyalueet, kuten kaupungin kaakkoiskulmalla oleva Koukkukallion metsäalue polkuverkostoineen sekä vankilan peltojen pohjavesi- ja suojelualue.

Ensi vuonna vietämme myös Sibeliuksen juhlavuotta. Sibeliuksen syntymästä tulee kuluneeksi 150 vuotta. Aktiivisen säveltäjänuransa Sibelius teki niinä vuosina, jolloin maailma oli mullistusten kourissa ja jolloin suomalaiset kamppailivat ensin itsemääräämisoikeutensa, sitten itsenäisyytensä puolesta. Kaikkien tuntema keravalainen sävellys Finlandia oli aikanaan protesti tsaarin venäläistämispyrkimyksiä vastaan. Nyt, tämän päivän Suomessa, itsenäisyyspäivän juuri oltua, tätä teosta kuunnellessani huomaan ajattelevani, että vaikeita aikoja on ennenkin ollut, mutta niistä on selvitty – ja selvitään nytkin.  Sibeliuksen Finlandia-teos esitetään 26. 4. Kerava- salissa keravalaisin voimin.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta toivotan teille kaikille hyvää loppuvuotta ja rauhallista joulun aikaa.”