Kirsi Kanerva-Poranen, KanervaPoranenKirsi
kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja,
puheenvuoro valtuustossa 8.12.14:

”Viime viikolla vietettiin kansainvälistä vammaisten päivää ja osittain sen innoittamana nostaisin esille vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmasta kaupungin lupauksen järjestää vammaisten asumispalveluita asiakkaille heidän tarpeittensa mukaisesti. Onko näin tapahtumassa?

Keravalle on jo useamman vuoden ajan yritetty hankkia asumispalveluyksikköä kehitysvammaisille. Vielä vuosi sitten valtuustossa päätettiin tonttivarauksesta asumispalveluyksikköä varten. Tämän jälkeen on ollut monia vaiheita ja viime kuukausina on yritetty etsiä vaihtoehtoja jo olemassa olevista palveluyksiköistä, mutta tietooni on tullut etteivät ne sovellu kehitysvammaisten palveluasumiseen. Tarve on edelleen ilmeinen. Tarvekartoitusta on tulkittu monella eri tavalla, mutta eihän siitä mihinkään pääse, että Keravalla asuu kehitysvammaisia omaisten kanssa ja tänne  voi edelleen vapaasti muuttaa naapurikunnista. Itse asiassa suurin osa kehitysvammaisista yövalvontaa tarvitsevista kehitysvammaisista asuu muualla kuin Keravalla.

Toivon, että palvelujen järjestämissuunnitelmassa mainittu kilpailutus tullaan toteuttamaan luvatusti asiakkaiden tarpeiden mukaan. Ollaanko virastossa mietitty sitä, että vammaisten mahdollisuus asua kotikunnassaan säilyy. Uusi asumispalveluyksikkö varmasti auttaisi asiaa. Tarvetta on – Rinnekotisäätiökin on ilmaissut kiinnostuksensa rakentaa Keravalle.

Tulevaisuuden asumisessa tullaan varmasti kokeilemaan monenlaisia ratkaisumalleja ja mielenkiinnolla jään odottamaan ehdotuksia kehitysvammaisten asumismahollisuuksista Keravalla.”