Veikko T. ValkonenKuulumisia kaupunginvaltuuston kokouksesta raportoi Veikko T. Valkonen:

Kaupunginvaltuutettujen vuosien varrella tekemät aloitteet puhuttivat valtuustoa 11.5.2015. Kokoukseen kaupunginhallitus toi vastaukset kaikkiaan 14 valtuustoaloitteesta, joista vanhin oli tehty jo 7 vuotta sitten. Kaupunginjohtaja lupasi, että tästä lähtien aloitteisiin vastataan ripeästi. Lisäkustannuksia vaativat aloitteet tullaan tästä lähin käsittelemään syksyisin talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Vihreiden Säde Evilä teki 5 vuotta sitten aloitteen nuorten oppisopimuskoulutuksen lisäämisestä. Aloitteen allekirjoitti 31 muuta valtuutettua. Nuorisotyöttömyys oli jo silloin huolestuttava ja huonompaan suuntaan se on mennyt.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimenpide-ehdotuksen, jolla perustetaan virkamiehistä koostuva työryhmä selvittämään keinoja ja luomaan prosessit nuorten oppisopimuspaikkojen lisäämiseksi. Ryhmään on tulossa edustus Keudan oppisopimuskeskuksesta ja TE-palveluista.

”Hienoa, että asia lopultakin etenee”, kiitteli Säde Evilä.

Heti valtuustokauden alussa vihreiden Anna Evilä teki aloitteen Keravan tapahtumakalenterin ja -markkinoinnin uudistamisesta. Se edellyttäisi kaikilta hallintokunnilta ja kolmannen sektorin toimijoilta aktiivista otetta. Asia on keskeisenä myös kaupungin viestintästrategiassa, mutta ei kustannussyistä ole edennyt toteutukseen asti. Tarkoitus on ollut saada kaupungin keskeisille paikoille digitaalisia näyttötauluja, joissa esillä kunkin päivän kaikki tapahtumat.

Siihen suuntaan luvattiin asiaa viedä, mutta Anna Evilä tahtoi sitä vielä vauhdittaa tekemällä asiasta ponnen, joka merkittiin valtuuston pöytäkirjaan.

Viime marraskuisessa valtuuston juhlakokouksessa (Kerava 90 vuotta) vihreiden Veikko T. Valkonen teki aloitteen kaupungin autokannan muuttamisesta sähköautoiksi. Se olisi ele puhtaamman ilman puolesta. Kerava olisi alueeltaan erinomainen sähköautojen edellyttämälle toimintasäteelle. Keravan Energia kaupungin omana yhtiönä lähtisi varmasti hankkeeseen mukaan.

Asia liikahti eteenpäin. Vastauksessa todetaan, että Keravan kaupunki pyrkii lisäämään sähkö- ja hybridiautojen käyttöä omassa toiminnassaan. Kokouksen alussa Keravan Energian toimitusjohtaja totesi, että Suomessa sähköautojen määrä tulee lähitulevaisuudessa lisääntymään ja energiayhtiö on varautumassa siihen lisäämällä palveluverkostoaan.

Vihreiden valtuutettu Sari Pesu muistutti, että jo kaksi vuotta sitten hyväksytyssä linjauksessa sosiaali- ja terveystoimen on pitänyt ottaa käyttöön ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA). Se on prosessi, jossa arvioidaan ennalta päätöksen vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Siinä tarkastellaan vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Prosessi toimii suunnittelun ja päätöksenteon työvälineenä ja auttaa parhaan ratkaisun valinnassa.

Valtuusto valitsi vapaa-aikalautakunnan varajäseneksi vihreiden Anna-Maija Halmeen. Paikka vapautui vihreiden Thomas Sunin muutettua pois Keravalta.

Keravan ja Saksan Ascherslebenin välistä kumppanuussopimusta pätettiin jatkaa.

Valtuusto sai raportin alkuvuoden talousarvion toteutumisesta. Budjetissa on pysytty, mutta sosiaali- ja terveystoimessa on yhteiskuntamme tilanteesta johtuvia kriittisiä kohtia. Kaupunginkamreeri Henry Lehto arveli ylitysuhan olevan nykytiedoin 0,5 miljoonan luokkaa.

Virrenkulman alue on hieman laajenemassa. Valtuusto hyväksyi sen luoteiskulmaan asemakaavan, johon on kaavoitettu 18 pientalotonttia sekä kadut ja puistot yhteyksineen. Kaavoitustyössä otettiin huomioon alueen asukkaiden toiveet. Samalla haluttiin turvata ahkerassa käytössä oleva alueen polkuverkosto.

Kokouksen alussa Keravan Energian toimitusjohtaja Jussi Lehto kertoi, että yhtiö pyrkii hyödyntämään maksimaalisesti uudet energialähteet. Niistä uusimpana on aurinkoenergian hyödyntäminen. Laitekehitys on ollut merkittävä ja valmistelun alla on useammankin aurinkokennopuiston perustaminen. Hän arvioi Energian hyödyn keravalaisille olevan tällä hetkellä 4-5 miljoonaa euroa vuodessa.

Kaupungin työllisyysyksiköstä Marjo Sormunen kertoi Keravan huononevasta työllisyystilanteesta, joka samalla lisää kaupungin kustannuksia. Yli vuoden työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä on vuodessa kasvanut 1,2 prosenttiyksikköä ja oli viime helmikuun lopussa 10,9 %. Yli 300 päivää työttöminä olleita tulee lisää noin 20 henkeä kuukaudessa. Kaupunki itse työllistää 70-90 pitkäaikaistyötöntä.