Kuulumisia kaupunginvaltuustosta 31.8.15 raportoi Veikko T. Valkonen:Veikko T. Valkonen

Kaupunginvaltuusto kuuli 31.8. kokouksessaan aluksi pari tuntia raportteja. Toki nekin synnyttivät keskustelua. Yhteispalvelupisteen ovi Sampolassa on käynyt tiuhaan tahtiin. Asiakaskäyntejä on joka kuukausi likimain 2 500. Eniten asioidaan sosiaalitoimen, poliisin ja HSL:n asioissa. Jonotusajat ovat pysyneet maltillisina.

Kaupunginkamreerin talousraportti ennustaa tälle vuodelle noin 4,4 milj. euron ylijäämää. Se on puolet viime vuotista pienempi, mutta hieman korkeampi kuin budjettia laadittaessa. Muiden toimialojen talous on tasapainossa, mutta sos. ja terveystoimellaon noin 2,4 milj. euron ylityspaine. Työttömyyden kasvu lisää näitä menoja. Kaupungin velka asukasta kohden pysyy ennallaan ja on noin 1 250 euroa per asukas. Velkamäärä on yli puolet pienempi kuin kunnissa keskimäärin.

Jo päätetyt isot investoinnit Kurkelan koulun laajennus ja uimahallin uudistus kasvattavat lainamäärää tulevina vuosina. Ne maksavat yhteensä noin 30 milj. euroa.

Kaupunginhallitus oli juuri päättänyt, että toimialojen ensi vuoden talousarvio valmistellaan 0,75 %:n toimintakatteen kasvulle. Luku vastaa suurin piirtein tulevan vuoden palkkojen nousua. Lisäksi lautakuntien tulee kartoittaa ja ilmoittaa isoimmat talouteen vaikuttavat riskit ja niiden vaikutukset palveluun. Ne tullaan käsittelemään budjetin jatkovalmistelussa ja neuvotteluissa. Mielenkiintoista oli havaita, että demarien valtuustoryhmä ei enää uskonut sen hallitusryhmän viikko aikaisemmin sopimaan linjaukseen. Vihreiden ryhmän puolesta Veikko T. Valkonen sanoi, että valmistelun pohja on hyvä ja se suo mahdollisuuden edes hieman painottaa menoja uudella tavalla. Kyseessähän on vasta valmistelu, lopulliset päätökset tehdään ryhmien välisissä neuvotteluissa.

Kaupungin omistamien kiinteistöjen (kaksi kartanoa, Nikuviken ja Kesärinne) tulevaisuudesta käytiin vuolas keskustelu. Keravan kartanolla on tänä kesänä ollut hiljaista ja sen mahdollista myyntiäkin ollaan selvittämässä. Vallitseva näkemys tuntui olevan, että paikan rohkealle kehittämiselle on kaikki mahdollisuudet, kunhan löydetään hyvä yrittäjä ja toimiva idea. Kaupunki voisi itsekin käyttää omia tilojaan nykyistä enemmän.

Valtuusto hyväksyi uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman. Peräti 90 prosenttia kokonaisuudesta on uutta. Sen käyttöikätavoite on 60 vuotta. Valmis sen pitäisi olla jouluna 2017. Vihreiden Anna Evilä muistutti, että suunnittelun aikana on tärkeä keskustella käytännön pikku asioista uimahallin käyttäjien eli uimavalvojien, uimaseuran ohjaajien ym. kanssa.

Viime toukokuussa tehty kuntalaisaloite terveyskeskuksen iltapäivystyksen palauttamisesta hylättiin äänin 35 – 15, 1 tyhjä. Saadun palauteen mukaan päivystyksen muutos on tehnyt toiminnasta tarkoituksenmukaisempaa ja kustannustehokkaampaa. Päivystyksen jonotusajat ovat laskeneet. Kokemuksia akuuttivastaanoton iltatarpeesta tullaan vielä syksyn aikana keräämään lisää ja siitä ratkaisut tehdään myöhemmin.

Vihreiden ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmät jättivät yhteisen valtuustoaloitteen, jossa pyydetään vastauksia, onko Keravan Energian rahallinen panostus ja osakkuus hapuillen nousseessa Fennovoimassa edelleen taloudellisesti perusteltavissa.

Veikko T. Valkonen
kaupunginvaltuutettu, vihreän valtuustoryhmän pj.